Effecten incassopraktijken overheid onderzocht

Gepubliceerd op 10 juli 2018

De overheid is de grootste schuldeiser van Nederland en heeft vergaande bevoegdheden om vorderingen te incasseren. Gezien de maatschappelijke discussie hierover en de problemen die zijn geconstateerd bij de wijze waarop de overheid schulden int, vroeg het Ministerie van SZW Berenschot onderzoek te doen naar de effecten hiervan.

Overheden zoals de Belastingdienst, UWV, CJIB, DUO en gemeenten hebben bijzondere incassobevoegdheden, waardoor zij hun vorderingen op een eenvoudigere manier kunnen innen dan andere schuldeisers. Uit het onderzoek naar de effecten hiervan blijkt dat bijzondere incassobevoegdheden enerzijds een preventieve functie hebben en in het algemeen een aansporing zijn om te betalen nog voordat ze daadwerkelijk worden ingezet.

Anderzijds wordt een bijzondere incassobevoegdheid vaak ingezet bij mensen in een problematische schuldsituatie. Bij een grote groep schuldenaren pakt de bijzondere incasso averechts uit, waardoor mensen verder in de financiële problemen komen en de maatschappelijke kosten oplopen. Ook kunnen bijzondere incassobevoegdheden een belemmering zijn voor schuldhulpverlening en tot een lager incassorendement bij private schuldeisers leiden.

Staatssecretaris Van Ark heeft het onderzoeksrapport naar de Tweede Kamer gestuurd, samen met diverse andere onderzoeken en evaluaties op het terrein van armoede- en schuldenbeleid. Zij geeft daarbij aan het onderzoek te benutten om te komen tot een zorgvuldige en maatschappelijk verantwoorde incasso.