IT Salary Survey 2018: nog geen explosieve loongroei

Gepubliceerd op 27 juli 2018

Hoewel de arbeidsmarkt voor IT’ers volop in beweging is, er nog geen sprake is van een explosieve loonontwikkeling. Dat is de voornaamste conclusie van het IT Salary Survey, aldus Hans van der Spek (Berenschot) en Esther Schop (AG Connect). De uitkomsten van het onderzoek werden 14 juni jl. bekendgemaakt tijdens het jaarlijkse IT Salary Survey Event voor HR-professionals en andere arbeidsmarktgeïnteresseerden.

Tijdens het evenement liet Bas Scheurs (Maximum) zijn licht schijnen over het belang van arbeidsmarktcommunicatie in een krappe markt en wees hij de aanwezigen op de nodige valkuilen. Arjan van der Vecht (Textkernel) sloot hierop aan met het topic data-ondersteund werven. Volgens hem zijn de mogelijkheden hiervan onbegrensd, maar wordt er nog maar spaarzaam gebruik van gemaakt. De bijeenkomst werd afgesloten met een paneldiscussie onder de titel: “Waar liggen kansen voor werkgevers om goede IT'ers te vinden?”.

Berenschot kijkt terug op een geslaagde en inspirerende dag en ziet uit naar het IT Salary Survey Event in 2019. Bijeenkomst gemist? Download dan hier de presentatie van het IT Salary Survey Event 2018.