Maatwerk voor mensen werkt!

Gepubliceerd op 5 juli 2018

Vandaag geeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties tijdens de Rijksdag voor de SROI (social return on investment) décharge voor een aantal proeftuinen, waarmee leveranciers invulling geven aan de inclusieve samenleving. Berenschot is een van hen en draagt met Berenschot Inclusief zijn steentje bij door het begeleiden van hoogopgeleide kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt. De décharge wordt bekrachtigd door een officiële ondertekening.

“Ik ben verheugd te zien hoe wij door samenwerking en out-of-the-box denken een bijdrage kunnen leveren: wij allen hebben als organisatie, maar zeker ook als individu, een verantwoordelijkheid. Dat we die verantwoordelijkheid nemen: daar zijn deze proeftuinen een voorbeeld van, die vormen de basis voor een verdere ontwikkeling, en daar ben ik trots op”, stelt Jos van Wesemael, hoofddirecteur Financiën, Management en Control bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in het voorwoord van Maatwerk voor mensen, proeftuinen social return, categorie hoogwaardige inhuur.

Dankzij deze proeftuinen bij Berenschot en andere leveranciers gaan tenminste veertig kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk. Dit betreft mensen met een arbeidsbeperking, maar ook vluchtelingen, asielzoekers, ex-gedetineerden en topsporters. Hiervoor worden financiële middelen ingezet die binnen contracten reeds zijn afgesproken voor sociale doelstellingen. Doel is ervoor zorgen dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer aan de slag kunnen. “Voor onze proeftuin Berenschot Inclusief creëren wij betaalde werkervaringsplaatsen voor hoogopgeleide kandidaten  met een afstand tot de arbeidsmarkt, vanwege een arbeidsbeperking of een uitkeringsstatus, in de rol van ondersteuner of projectmedewerker direct gerelateerd aan de opdracht. Wanneer dit niet haalbaar is, kijken we verder binnen Berenschot. Wij bieden daarbij elke kandidaat een interne job coach en een mentor”, vertelt projectleider Ingrid Beukman.

Samen met de kandidaat stelt de job coach een begeleidingsplan op, afgestemd op de mogelijkheden en wensen van zowel de kandidaat als Berenschot. “De kandidaat krijgt wekelijkse begeleiding en draait mee als volwaardig medewerker van de afdeling. Dankzij onze expertise en ervaringen met medewerkers met een afstand naar de arbeidsmaatschappij zijn wij goed in staat de talenten en ontwikkelpunten van een kandidaat in kaart te brengen alsmede de condities waaraan een passende ervaringsplaats dient te voldoen”, stelt Beukman. “Zo vergroten we de kans op een goede landing en langdurig werksucces en -plezier van de kandidaat. Alle werkervaringsplaatsen zijn tot nu toe uitgemond in werk.”

De officiële ondertekening werd gedaan door Ingrid Beukman (projectleider Berenschot Inclusief), Bart Hoex (manager personeel & organisatie) en Gerard Biersteker (manager Tenderdesk).