Berenschot publiceert whitepaper AVG


De afgelopen tijd was de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) continu voorpaginanieuws. De AVG heeft verstrekkende gevolgen, met name voor organisaties die veel en veelvuldig persoonsgegevens verwerken. In de whitepaper ‘De AVG na 25 mei 2018’ biedt Berenschot klanten organisatorische handvatten voor een verdiepingsslag op de AVG.

Beleidsmatig zijn veel organisaties al ver op streek met de AVG. De verscherpte privacywetgeving is echter geen eenmalige exercitie en brengt ook terugkerende werkzaamheden met zich mee. In hun whitepaper beschrijven adviseurs Il Shik Sloover, Dirk-Jan Schoneveld en Anne-Fleur Geneste van Berenschot wat organisaties moeten doen om compliant te blijven. “Stel, er komt een aanvraag binnen voor het overdragen van persoonsgegevens, de zogeheten dataportabiliteit, een van de twee nieuwe rechten van burgers onder de AVG. Wat is dan een redelijke afhandeltermijn en wie binnen de organisatie pakt dit op? In deze whitepaper bieden wij organisatorische handvatten die klanten helpen een verdiepingsslag te maken op de AVG.”