Blockchainplatform Forus opnieuw in de prijzen met Me app

Gepubliceerd op 28 juni 2018

Team Forus, een samenwerking tussen Stichting Forus, gemeente Zuidhorn, QNH en Berenschot, heeft wederom een innovatieve competitie gewonnen. Na de SBIR-blockchaincompetitie Groningen met het generieke Platform Forus, werd nu de SBIR Gegevenslandschap fase II van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en RVO binnengehaald. Met de bijbehorende financiering wordt een prototype ontwikkeld van de zelfsoevereine identiteitsoplossing: Me app.

Vorig jaar zomer werden ondernemers uitgedaagd om voorstellen in te dienen op vier gegevenslandschapthema’s, waaronder Persoonlijk Data Management. Het voorstel van Team Forus was een van de zestien geselecteerde voorstellen waarvoor een haalbaarheidsonderzoek werd uitgevoerd. De Regieraad Gegevens en de SBIR-beoordelingscommissie hebben Team Forus nu verkozen tot één van de drie winnaars om in fase II (onder andere) een prototype te ontwikkelen van Me app voor Platform Forus.

Identiteitsoplossing voor het blockchainplatform

Platform Forus is een online blockchainplatform dat de uitvoer van gemeentelijke diensten vereenvoudigt. Door het gebruik van blockchain is de gegevensuitwisseling betrouwbaarder en het proces efficiënter. Daarnaast is sprake van lagere administratieve lasten, meer gebruiksgemak voor de inwoners en minder controle, mede dankzij de Me app. In de eerste fase bleek uit het onderzoek dat deze decentrale identiteitsoplossing technisch, organisatiekundig, juridisch én economisch haalbaar is. In fase II gaan de blockchainadviseurs en -ontwikkelaars van het Team Forus daarom verder bouwen aan een prototype van de Me app.

N.B. De eerste variant van de kindpakket-oplossing is een combinatie van besloten blockchain en traditionele automatiseringstechnologie, bijvoorbeeld voor de front-end van de app. Zo kan met de huidige staat van de technologie een oplossing gebouwd worden die gebruiksvriendelijk is en voldoet aan (bestuurlijke) randvoorwaarden.

Tegelijkertijd worden de kindpakket-oplossing en het Platform Forus doorontwikkeld richting een volledig decentraal en openbaar (blockchain) platform. Losse componenten van het platform worden verder gedecentraliseerd als aan technische, organisatiekundige en juridische randvoorwaarden wordt voldaan. Middels een migratiestrategie kunnen de bestaande oplossingen, waaronder het kindpakket, ook verder gedecentraliseerd worden.