Handvatten voor passende jeugdhulp

Gepubliceerd op 28 juni 2018

Het realiseren van passende zorg en ondersteuning voor jeugdigen met een weinig voorkomende specialistische hulpvraag is een complexe opgave. Reden voor VNG om Berenschot te vragen een kadernotitie op te stellen rond professioneel opdrachtgever- en opdrachtnemerschap in de jeugdhulp. De notitie biedt gemeenten en jeugdhulpaanbieders handvatten om het gesprek aan te gaan over samenwerking.

Gemeenten hebben vanuit de Jeugdwet de wettelijke taak en verantwoordelijkheid om passende zorg en ondersteuning voor jeugdigen te realiseren. Naast gemeenten dragen ook aanbieders een systeemverantwoordelijkheid: de complexiteit van de hulpvraag en de omgeving vraagt namelijk om het bundelen van krachten. Deze medeverantwoordelijkheid van aanbieders berust echter niet op een wettelijke plicht.

Om met elkaar tot de gewenste zorg te komen, is het opbouwen van een vertrouwensrelatie door middel van informele instrumenten cruciaal. Zo leren gemeenten en aanbieders onderling en met elkaar en worden ze steeds beter. De kadernotitie gaat onder andere in op de opgaven voor de jeugdhulp anno 2018, wie welke verantwoordelijkheid draagt voor het realiseren van de opgaven en welke instrumenten (collectief) opdrachtgever en opdrachtnemer hebben om te sturen op die realisatie.

Meer weten? Download hier de kadernotitie ‘Collectief opdrachtgeverschap en opdrachtnemerschap in de jeugdhulp’ (pdf, 8.5 MB).