Samenwerking ROC’s en hightechbedrijven voor geschikt personeel

Gepubliceerd op 29 juni 2018

Techniekopleidingen beter afstemmen op de behoeften van bedrijven, studenten zélf meer regie laten voeren op wat ze willen leren en docenten regelmatig op stage sturen. Dat zijn de speerpunten binnen de samenwerking tussen de hightechbedrijven van Innovatiecluster Drachten en de regionale opleidingscentra ROC Friese Poort, Friesland College en Alfa College. Donderdag 28 juni ondertekenden zij hiertoe een overeenkomst.

Nu bedrijven en scholen het animo voor techniekstudies zien teruglopen, is de vraag: hoe krijgen we jongeren zo ver dat ze techniek gaan studeren en enthousiast worden voor een loopbaan in Noord-Nederland? Dit vraagstuk vormde de basis voor de samenwerking tussen de hightechbedrijven en opleidingscentra. Menselijk kapitaal ontwikkelen voor een plezierige en duurzame loopbaan, waar bedrijven, scholen en bovenal studenten wel bij varen: een Noordelijke ‘human capital roadmap’.

Leerlingen en leerkrachten weten volgens Laura Keijzer van adviesbureau Berenschot, projectleider human capital roadmap, onvoldoende wat er binnen bedrijven speelt. “En scholen vinden dat de begeleiding van stages binnen de bedrijven te wensen overlaat. Dat vraagt dus om een goed gesprek, maar eigenlijk om meer dan dat. Het onderwijs wil voldoende nieuwe studenten aantrekken om hun technische opleidingen goed gevuld te houden. En de bedrijven zoeken geschikt personeel dat aansluit bij de bedrijfscultuur en met de juiste vaardigheden.”

Vooral in beroepshouding bestaat nog een gat tussen wat bedrijven vragen en wat het onderwijs biedt, de zogeheten 21-century skills. “Bedrijven zoeken medewerkers voor wie het logisch is om kennis te delen, die zelfstandig op onderzoek uitgaan en willen blijven leren. Geen mensen die zeggen: ik snap er niks van, ze moeten het me maar beter uitleggen en om half vijf ga ik naar huis!”, aldus Peet Ferwerda, projectleider strategische beleidsvorming aan het Friesland College. Dit vergt een andere organisatie van het onderwijs, bijvoorbeeld met behulp van docentstages, zodat de stagebegeleiders uit het onderwijs inzicht hebben in hoe het bij bedrijven werkt. Hierdoor kunnen zij beter inschatten welke student bij het bedrijf past en studenten beter voorbereiden.