Veiligheidsorganisatie Go Ahead Eagles reageerde adequaat op veldbetreding supporters

Gepubliceerd op 15 juni 2018

Vandaag heeft het Auditteam Voetbal en Veiligheid, in samenwerking met Berenschot, een incidentanalyse gepubliceerd rond de wedstrijd Go Ahead Eagles – De Graafschap op 4 maart. Na afloop van deze wedstrijd ging een handvol supporters van Go Ahead Eagles het veld op en belaagden spelers van De Graafschap. De veiligheidsorganisatie was echter voor, tijdens en na de wedstrijd goed opgelijnd en heeft snel gehandeld en slagvaardig opgetreden, waardoor het incident niet verder escaleerde en vooral ook snel voorbij was.

Het door het Auditteam Voetbal en Veiligheid ingestelde onderzoek had tot doel te leren van dit soort gebeurtenissen. Daarnaast wilden ze met voorstellen komen om in de toekomst vergelijkbare incidenten te kunnen voorkomen bij deze en andere betaalde voetbalorganisaties.

De belangrijke conclusies uit het onderzoek brachten naar voren dat:

  • Zeker met het oog op de voorgeschiedenis van wedstrijden tussen de beide clubs de voorbereiding op de wedstrijd uitgebreid en gedegen van aard was met goede wederzijdse afspraken, die ook door alle betrokkenen werden nagekomen. Desondanks was het scenario veldbetreding niet besproken en waren hier ook geen gerichte maatregelen tegen genomen;
  • De positionering van het uitvak naast een deel van de harde kern supporters van Go Ahead Eagles is echter niet goed. Hierdoor kunnen provocaties makkelijk plaats vinden. Dit leidde tot verdergaande spanningsopbouw tussen de harde kern en supporters in het uitvak;
  • Ondanks de 100% fouillering die voor de wedstrijd plaatsvond, werd in het vak van de harde kern supporters veel vuurwerk afgestoken wat in sterke mate bijdroeg aan die spanningsopbouw.

De voornaamste aanbeveling uit het onderzoek is dat het noodzakelijk is om te zorgen voor afdoende fysieke scheiding en het doorbreken van de directe visuele zichtlijnen tussen het uitvak en de harde kern. Daarnaast moet lokaal en landelijk meer werk gemaakt worden van het voorkomen van het afsteken van vuurwerk. Structurele relatieopbouw en communicatie met supporters is hierin essentieel.

Over het auditteam Voetbal en Veiligheid

Het Auditteam Voetbal en Veiligheid adviseert organisaties over de aanpak van voetbalvandalisme en voetbalgeweld en doet onderzoek naar geweld en veiligheid bij (betaald) voetbal in Nederland. Het gaat om gemeenten, politie, Openbaar Ministerie (OM), profclubs, de voetbalbond KNVB.