Provincies aanvaarden positief advies van Berenschot voor oostelijke orkesten

Gepubliceerd op 25 juni 2018

Samenwerking tussen het Orkest van het Oosten en Het Gelders Orkest blijkt het meeste perspectief te bieden voor de toekomstige symfonische voorziening voor Oost-Nederland. Wel is voor het gewenste scenario naast de huidige rijksbijdrage een structurele jaarlijkse subsidie van andere overheden van € 1,9 miljoen noodzakelijk. Dat is de uitkomst van een second opinion die Berenschot uitvoerde op verzoek van de provincies Overijssel en Gelderland en de gemeenten Enschede en Arnhem. Eerder al gaf de Raad voor Cultuur een positief advies aan het ministerie van OCW over het samenwerkingsplan.

Met het definitieve plan, het advies van de Raad voor Cultuur en de second opinion van Berenschot is een beter beeld van de financiële onderbouwing en de implementatie van de plannen ontstaan. Voor het gewenste scenario is naast de huidige rijksbijdrage een aanvullende jaarlijkse subsidie van € 1,9 miljoen nodig. Het plan biedt volgens Berenschot een kansrijk perspectief om een nieuwe philharmonische voorziening te creëren, die meer speelruimte en flexibiliteit heeft om in te spelen op de toekomstige behoeften in de twee provincies dan de huidige twee kleine symfonische orkesten kunnen bieden.

Bekijk hier de Statenbrief van 22 juni inclusief het plan van de orkesten, het advies van de Raad voor Cultuur en het rapport van Berenschot.