Volle zaal bij college AVG voor HR-medewerkers

Gepubliceerd op 12 maart 2018

Begin maart organiseerde Berenschot een middagcollege over de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de rol van HR-medewerkers. Naast de inhoud van de wet werd ook ingegaan op de impact ervan op HR, de arbeidsrechtelijke aspecten en de mate waarin het gedrag van medewerkers in lijn is met de nieuwe privacywet. Deelnemers waren enthousiast en omschreven het college als ‘leerzaam’, ‘zinvol’ en ‘veel info’.

Wat is de AVG?

Ten aanzien van de inhoud van de nieuwe AVG kwamen de verschillen met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) aan de orde. Het grootste verschil tussen de AVG en de Wbp is dat de AVG een Europese wetgeving is (de AVG is de Nederlandse equivalent van de General Dataprotecton Privacy Regulation (GDPR)), waar de Wbp alleen in Nederland geldt. Daarbij is de toezichthouder de Autoriteit Persoonsgegevens onder de AVG bevoegd om zwaardere sancties op te leggen, waaronder boetes tot twintig miljoen euro of 4% van de jaaromzet, een bedrag dat onder de Wbp slechts maximaal 900.000 euro was.

Wat deze nieuwe wetgeving precies voor invloed heeft, werd besproken aan de hand van aspecten als bewustwording, rechten van betrokkenen, overzicht van verwerkingen, (D)PIA, privacy-by-default en privacy-by-design, functionaris gegevensbescherming, meldplicht datalekken, verwerkersovereenkomsten, leidende toezichthouder en toestemming.

De impact van de AVG op HR

De impact van de AVG op HR-beleid en -processen werd inzichtelijk gemaakt door de deelnemers een aantal praktijksituaties voor te leggen: is de AVG van toepassing op iemand uit Japan die in Nederland solliciteert? Is HR-analytics nog toegestaan? Mag u iemand benaderen voor een vacature, terwijl diegene aangegeven heeft vergeten te willen worden?

Ook werd ingegaan op de arbeidsrechtelijke aspecten van de AVG: de deelnemers kregen drie handvatten aangereikt en door middel van bestaande jurisprudentie werden de wettelijke richtlijnen en (on)mogelijkheden toegelicht. Tot slot werden tips gegeven om het gedrag van individuele medewerkers te beïnvloeden, zoals hen te voeden met informatie tijdens de onboarding, door de AVG structureel onderwerp te laten zijn van teamoverleggen, door een e-learning op te zetten of door lezingen van experts te organiseren.

College gemist? Meld u dan aan voor de tweede sessie van het middagcollege ‘De rol van HR bij de AVG’ op donderdag 19 april. Heeft u een andere vraag op het gebied van de AVG, neem dan gerust contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.