Invoering loondispensatie geconcretiseerd

Gepubliceerd op 30 maart 2018

Op 27 maart heeft staatssecretaris Van Ark de aangekondigde Hoofdlijnennotitie Loondispensatie Participatiewet aan de Tweede Kamer aangeboden. Daarmee wordt de in het regeerakkoord aangekondigde invoering van loondispensatie geconcretiseerd.

Enkele opvallende punten uit de notitie betreffen het feit dat loondispensatie ongunstig wordt voor niet-uitkeringsgerechtigden. Verder worden gemeenten niet verplicht de extra 20.000 plekken beschut nieuw in te vullen en kunnen bijstandsgerechtigden zelf loondispensatie aanvragen: de gemeente bepaalt niet wie gebruik kan maken van loondispensatie.

Meer informatie? Download dan hier een nadere toelichting op de opvallende punten (pdf, 330 kB).