Interactief proces rond impact Omgevingswet op het werkveld van omgevingsdiensten


In opdracht van de provincie Zuid-Holland heeft Berenschot een verkenning uitgevoerd naar de vraagstukken die de Omgevingswet opwerpt voor omgevingsdiensten en hun opdrachtgevers. Dit resulteerde in een interactief proces met de provincie, gemeenten en omgevingsdiensten.

De Omgevingswet heeft grote impact op de wijze waarop omgevingsdiensten hun taken voor provincies en gemeenten uitvoeren. Niet alleen een deel van de regelgeving verandert, ook de rolverdeling tussen overheden en private en maatschappelijke partijen wordt anders. Dit werpt veel vragen op, die Berenschot aan de hand van een aantal modellen heeft geïnventariseerd.

Op basis van de verschillende perspectieven rond de impact van de Omgevingswet op omgevingsdiensten schetste Berenschot tevens een aantal routes om bestaande vragen te beantwoorden. Dit aan de hand van drie lijnen: positionering, kennis en organisatie. “Het proces van beantwoording zal in ieder geval door de provincie, omgevingsdiensten en gemeenten in gezamenlijkheid moeten worden doorlopen”, aldus Andre Oostdijk, Rens Baltus en Martine Tragter, de betrokken Berenschot-consultants.