Eerste inspiratiebijeenkomst Netwerk Smart Horticulture

Gepubliceerd op 14 maart 2018

Op donderdag 8 maart 2018 vond de eerste inspiratiebijeenkomst plaats van het Netwerk Smart Horticulture. Deze werd gehouden bij Urban Farmers in Den Haag, onder het motto ‘Van ego naar eco’. Jouke Miedema (Wireless Value) en Christian Kromme (Humanification) waren de twee sprekers.

De meeting volgde op de kick-off van het Netwerk Smart Horticulture, op 28 november vorig jaar. Het netwerk bestaat momenteel uit twintig partijen, waaronder technologiebedrijven, productiebedrijven van vruchtgroenten en sierteeltgewassen, veredelaars en kennisinstellingen. Bijeenkomsten dienen niet alleen ter inspiratie, er wordt ook gewerkt aan vier projecten: de Smart Horticulture Atlas, de Smart Horticulture Leergang, de Smart Horticulture Academy en de Autonome Kas.

In de komende weken komen leden van het netwerk bij elkaar om projectideeën verder uit te werken tot volwaardige projectplannen en voorbereidingen voor de uitvoering op te starten. De volgende inspiratiebijeenkomst vindt eind mei of begin juni 2018 plaats.

Download hier het volledige verslag van de inspiratiebijeenkomst Netwerk Smart Horticulture (pdf, 2 MB).


Meer informatie