Webinar financiële gevolgen Interbestuurlijk Programma


Op vrijdag 23 maart geven Philip van Veller (managing consultant bij Berenschot en voorheen hoofd Bestuursbureau VNG) en Gert Jan Bosland (Gemeentekas) van 10.30 tot 11.00 een toelichting op de bestuurlijk relevante wijzigingen in het gemeentefonds. Belangrijke informatie voor gemeenten bij de vorming van een nieuwe coalitie na de gemeenteraadsverkiezingen.

Aanleiding voor het webinar is de extra circulaire van het gemeentefonds, die de gevolgen van het regeerakkoord en het Interbestuurlijk Programma zichtbaar maakt. En daarmee ook welke (eventuele) additionele financiële beleidsruimte er uit het gemeentefonds beschikbaar komt. Als u het (gratis) webinar wilt bijwonen, kunt u zich hier aanmelden.

Zelf de financiële gevolgen bekijken?

Jaarlijks verschijnen er drie circulaires van het gemeentefonds, in 2018 zijn het er vier. Berenschot en Gemeentekas bieden u ter kennismaking twee maanden gratis toegang tot Gemeentekas, zodat u zelf de financiële gevolgen van deze extra circulaire voor uw gemeente kunt bekijken. Klik hier voor meer informatie over het introductieabonnement Gemeentekas.

Complementaire dienstverlening

De dienstverlening van Berenschot sluit naadloos aan op die van Gemeentekas: begrotingsvergelijkingen in Gemeentekas kunnen verdiept worden door benchmarks van Berenschot. Omgekeerd kunnen financiële gegevens uit Gemeentekas gebruikt worden bij de analyse en beoordeling van de gemeentelijke financiële positie door Berenschot. In webinars geven beide partijen periodiek een toelichting op de laatste ontwikkelingen.