Tags

Berenschot partner organisatie Nationale Nucleaire Oefening 'Shining Spring'


Op 16 en 18 april heeft een grote nationale crisisoefening plaatsgevonden. In de oefening ‘Shining Spring’ is een nucleair incident gesimuleerd, waarbij de nationale crisisbeheersingsstructuur opgeschaald werd. Berenschot heeft samen met International Safety Research Nederland (ISR) bijgedragen aan de organisatie en uitvoering van de oefening.

Doel van de oefening

Doel van Shining Spring was het beoefenen van de nationale crisisbeheersingsstructuur en het doorlopen van het advies- en besluitvormingsproces tot en met de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb) bij een nucleaire crisis. Ministers, vertegenwoordigers van hulpverleningsdiensten, communicatiespecialisten en inhoudelijk deskundigen zijn op basis van bestaande afspraken en crisisplannen druk bezig geweest met het bestrijden van een fictieve crisis. Deelnemers zaten op vijf verschillende locaties in Nederland en België.

Voorbereiding en organisatie

Ter voorbereiding op de oefening hebben deelnemers een teamtraining kunnen volgen waarin ze getraind werden in de deelname aan hun crisisteam. Berenschot heeft deze training mogen verzorgen. De Nationale Nucleaire Oefening en het bijbehorende voorbereidingsprogramma is een samenwerking tussen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) en het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). Berenschot en ISR hebben samen met de opdrachtgevers gezorgd voor het oefenscenario, voorbereiding en begeleiding van de deelnemende teams en het tegenspel voor de deelnemers. In totaal betrof het zo’n 250 mensen verspreid over vijf verschillende locaties op twee oefendagen. Berenschot/ISR heeft de deelnemende teams tevens geobserveerd en zal een evaluatierapport uitbrengen aan de opdrachtgever.

Wie doen er mee

Aan de rijksoefening namen de volgende partijen deel:

  • ministerie van Justitie en Veiligheid
  • ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
  • ministerie van Algemene Zaken
  • ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  • ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  • ministerie van Defensie
  • ministerie van Buitenlandse Zaken
  • de Belgische autoriteiten
  • de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS)
  • alle organisaties van het Radiologisch en Gezondheidskundig Expertise Netwerk (RIVM, NVIC, KNMI, KWR, Rijkswaterstaat, RIKILT, Defensie, ANVS Task Force)