Hoezo krapte? Kansen in de IT-arbeidsmarkt


Jaarlijks doen AG Connect en Berenschot samen onderzoek naar de (beleving van) arbeidsmarkt & arbeidsvoorwaarden van IT'ers. Dit jaar heeft een recordaantal van ruim 2.600 IT'ers aan het onderzoek meegedaan.

Dit levert een schat aan waardevolle informatie op over de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, maar ook over de beweegredenen van IT'ers om bij een organisatie te gaan of blijven werken. 

De resultaten en conclusies van het onderzoek worden gepresenteerd op 14 juni in Utrecht. 
Het thema van deze middag is 'Hoezo krapte? Kansen in de IT-arbeidsmarkt'. Hoewel de schaarste op de IT-arbeidsmarkt hoog is, zijn er zeker kansen om goede IT'ers aan te trekken. Wat kan data betekenen? Welk onbenut potentieel is er en hoe bereik je die? Waar moet je in je arbeidsmarktcommunicatie richting IT’ers op letten? Deze vragen komen op 14 juni aan bod.

Het programma ziet er als volgt uit:

13:30

Inloop

14:00

Welkom door Hans van der Molen (Berenschot) en Rian van Heur (AG Connect)

14:15

Resultaten door Hans van der Spek (Berenschot) en Ester Schop (AG Connect)

15:00

Arbeidsmarktcommunicatie in een krappe markt door Bas Schreurs (Maximum)

15:30

Wat kan data betekenen bij het werven van kandidaten?

16:00

Paneldiscussie: waar liggen kansen voor werkgevers om goede IT'ers te vinden?

16:30

Borrel

Aanmelden voor het evenement kan via deze link.