Oproep onderzoek employer branding

Gepubliceerd op 16 mei 2018

Nu de arbeidsmarkt steeds krapper wordt, besteden organisaties in toenemende mate aandacht aan hun employer brand. Daarom voeren UWV en Berenschot in samenwerking met Research 2Evolve een onafhankelijk en grootschalig onderzoek uit naar het belang van employer branding: het benchmarkonderzoek employer branding 2018.

Het onderzoek past bij de doelstelling van initiatiefnemer UWV: transparantie op de arbeidsmarkt, zodat de aanbod- en vraagzijde elkaar vinden en een match ontstaat. Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van het belang van employer branding in Nederland, worden alle werkgevers uitgenodigd aan dit onderzoek mee te werken. Voor Berenschot betekent dit onderzoek een verdieping en aanvulling op het jaarlijkse HR Trendonderzoek en de diverse onderzoeken naar de beleving van arbeidsmarkt en -voorwaarden.

Het onderzoek focust op de volgende onderwerpen:

  • Trends en ontwikkelingen binnen het vakgebied employer branding,
  • Ontwikkelingen in de employer branding strategie van werkgevers,
  • De context waarbinnen werkgevers employer branding inzetten,

Meer informatie over de enquête en deelname vindt u hier.