Strategisch plan voor branchevereniging grafische sector

Gepubliceerd op 23 mei 2018

KVGO, de branchevereniging voor grafische ondernemingen in Nederland, heeft behoefte aan een visie op de toekomst om zodoende haar organisatie en dienstverlening doelmatig in te zetten ten behoeve van haar (toekomstige) leden. Doen de huidige vereniging en werkorganisatie de juiste dingen en doen ze de juiste dingen op de juiste manier? Berenschot helpt de KVGO deze vraag te beantwoorden door het opstellen van een strategisch plan.

Zowel de sector als KVGO heeft de afgelopen decennia grote veranderingen doorgemaakt als gevolg van onder andere digitalisering van communicatie en door technologische ontwikkelingen binnen het vakgebied. De afzetmarkt voor drukwerk is aanzienlijk gekrompen en door consolidatie, faillissementen en opzeggingen daalde het ledental het laatste decennium met 60% van 2.099 (2007) naar ruim 850 (eind 2017). Het bureau van de branchevereniging volgde die krimp met een aantal ingrijpende reorganisaties. De verwachting is dat consolidatie in de markt zich voortzet en het ledental verder afneemt.

KVGO wil de afkalving van haar ledenbestand stoppen en groei realiseren. De huidige dekkingsgraad bedraagt 60% en een verdere daling brengt de algemeen verbindende voorschriften van de cao die KVGO afsluit in gevaar. Ook vertrekken in 2019 de directeur (pensionering) en de voorzitter van het bestuur (einde termijn). Voor beide functies zijn, in lijn met de op te stellen strategie en daaruit volgende visie op de vereniging en werkorganisatie, functieprofielen inclusief heldere doelstellingen nodig, zodat gerichte werving kan starten in de zomermaanden.

Paul Pietersma, Richard Born en Jasper Hofenk, allen adviseur bij Berenschot, ondersteunen KVGO bij het opstellen van een strategisch plan en de profielen voor de functie van directeur en voorzitter van het bestuur.

In de volgende video van KVGOTV geeft Paul Pietersma toelichting op het KVGO in 2030.