Werklab regionale energietransitie in de praktijk

Gepubliceerd op 3 mei 2018

Met veel enthousiasme kijken wij terug op het werklab regionale energietransitie in de praktijk, dat op woensdag 18 april is gehouden op het kantoor van Berenschot.

Levendige paneldiscussie

In aanwezigheid van 40 deelnemers werd de middag afgetrapt met een plenair panelgesprek, waarin er een open panelgesprek tussen Mariëlle Hetem (IPO), Huibert van Rossum (Havenbedrijf Rotterdam), Thijs de la Court (Gelders Energieakkoord) en Sjaan van den Heuvel (REKS West-Brabant) ontstond. De panelleden waren het erover eens dat de overheid de regionale energietransitie niet alleen kan realiseren. Andere partijen moeten worden betrokken en op basis van kennis en aanbod moet worden gekeken wie welke taken op zich neemt. Niet alleen op de lange termijn, maar juist door nu projecten op te starten kan al met de regionale energiestrategie gestart worden. Voor het laten slagen van deze programmatische aanpak is het van belang om de ruimtelijke potentie voor de regio in kaart te brengen.

Aan de slag in deelsessies

Na afloop van het plenaire panelgesprek zijn de deelnemers uiteengegaan in de vier deelsessies. In de deelsessie ‘van opstart naar uitvoering’ stonden de uitdagingen centraal om te komen tot uitvoering van de regionale energiestrategieën. Tijdens de deelsessie ‘besluitvorming en betrokkenheid’ is er gesproken over hoe te zorgen voor bestuurlijke en maatschappelijke aansluiting. De derde deelsessie ging over effectieve instrumenten. In deze deelsessie is ingegaan op de vragen ‘Zijn de instrumenten die we momenteel gebruiken effectief?’ en ‘Wat zijn überhaupt goede instrumenten?’. Tot slot hebben de deelnemers van de sessie ‘ruimte & acceptatie’ met elkaar uitgewisseld welke bijdrage een ruimtelijk ontwerp kan leveren aan de maatschappelijke acceptatie van een regionale energiestrategie.

Na afloop van de deelsessies is er door een ‘razende reporter’ een korte, plenaire terugkoppeling gegeven van hetgeen er in iedere deelsessie is besproken, waarna de borrel van start kon gaan. Al met al kijken wij terug op een zeer geslaagde middag waarin ervaringen zijn uitgewisseld, ideeën zijn aangereikt en handvaten zijn geboden om de uitvoering van regionale energiestrategieën voort te zetten.