Tags

Berenschot finalist essaywedstrijd Duurzaam Veilig

Gepubliceerd op 7 november 2018

Tijdens het jaarcongres ‘De wereld draait veilig’ van het programma Duurzame Veiligheid 2030 maakte staatssecretaris Stientje van Veldhoven onlangs de winnaars van de gelijknamige essaywedstrijd bekend. Berenschot-adviseurs Vincent van der Vlies, Wouter Verbeek en voormalig adviseur Nanning de Jong haalden met hun essay ‘Transparantie met vertrouwelijkheidsgarantie via blockchain’ de finale.

In het Programma Duurzame Veiligheid 2030 werken overheid, bedrijfsleven en de wetenschap samen aan een vitale (petro)chemische industrie zonder noemenswaardige incidenten. De voorliggende vraag in de essaywedstrijd was hoe duurzaam veilig er in de petrochemische industrie in de praktijk uitziet en welke maatregelen genomen kunnen worden om veiligheid duurzaam te borgen in een steeds complexere samenleving.

Van der Vlies, Verbeek en De Jong betoogden in hun bijdrage dat voor het allerhoogst bereikbare veiligheidsniveau voor de (petro)chemische industrie een transparant systeem met vertrouwelijkheidsgarantie onontbeerlijk is. “Dit vergt een nieuw systeem en een switch in het huidige denken en aanpakken van transparantie. Blockchaintechnologie sluit naadloos aan bij de problematiek van een geïntegreerd veiligheidssysteem met informatie-uitwisseling tussen verschillende partijen”, aldus de Berenschot-adviseurs. “Om in 2030 erkend te worden als veiligste regio, is het zaak dit veiligheidssysteem spoedig operationeel te hebben. Een dergelijk geïntegreerd en transparant systeem zou niet alleen kosten besparen, maar ook het vertrouwen in de chemische industrie in een stroomversnelling kunnen brengen. Daarnaast zou ook de efficiency van inspecties toenemen, doordat veel meer informatie al op afstand (geautomatiseerd) bekeken kan worden.”

De wedstrijd was uitgeschreven door Veiligheid Voorop, een samenwerkingsverband voor het bevorderen van een goede veiligheidscultuur bij bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken. De jury bestond uit Ruud van Doorn (CEO Billfinger), Peter Torbijn (Directoraat Veiligheid en risico’s Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat), prof. dr. ir. Pieter van Gelder (veiligheidskunde TU Delft) en Christiaan Kromme (futurist en schrijver). In totaal werden 33 essays ingediend, waarvan de 10 beste gebundeld gaan worden, waaronder dat van Berenschot. De opstellers van de drie winnende essays ontvingen elk € 25.000.

Download hier (pdf, 2.5 MB) het essay ‘Transparantie met vertrouwelijkheidsgarantie via blockchain’.