Berenschot onderzoekt administratieve lasten Jaarverantwoording Jeugd

Gepubliceerd op 12 november 2018

Begin vorige week stuurde minister Hugo de Jonge de eerste voortgangsrapportage van het Actieprogramma Zorg voor de Jeugd aan de Tweede Kamer ter voorbereiding van het Wetgevingsoverleg Jeugd dat vandaag, 12 november, plaatsvindt. In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport onderzocht Berenschot de Jaarverantwoording Jeugd en de administratieve lasten die hiermee gepaard gaan. Het onderzoeksrapport is opgenomen als bijlage bij de Kamerbrief.

In de Kamerbrief stelt de minister dat VWS en partners op koers liggen met de uitvoering van het Actieprogramma Zorg voor de Jeugd. “Alle partijen hebben zich via het programma verbonden aan het laten slagen van de transformatie van de jeugdhulp. Er wordt dan ook lokaal, regionaal en landelijk hard gewerkt om de jeugdhulp en jeugdbescherming merkbaar en meetbaar beter te maken.”

Het onderzoek dat Berenschot uitvoerde samen met aanbieders, gemeenten, CBS, Inspectie en andere partijen legt een stevige basis voor het verminderen van de administratieve last en het verbeteren van het gebruik van informatie. Enkele concrete aanbevelingen in het rapport:

  • Verduidelijk het begrip solistisch werken, want dat leidt tot veel verwarring in het veld.
  • Gebruik waar mogelijk reeds beschikbare informatie, zoals UWV polisadministratie, en vul vooraf zo veel mogelijk informatie automatisch in.
  • Onderzoek met VNG de mogelijkheden om op termijn informatie uit het berichtenverkeer te gebruiken voor de volume-informatie.
  • Ontwikkel één logische set van risico-indicatoren en KPI’s, te gebruiken door zowel Inspectie als gemeenten, zodat aanbieders zich niet telkens verschillend moeten verantwoorden.
  • Zorg dat gemeenten beter op de hoogte zijn van de reeds beschikbare informatie en dat die beter inzichtelijk is, zodat gemeenten minder informatie separaat uitvragen.

De komende maanden wil VWS nieuwe acties in gang zetten om de gestelde doelen te bereiken. Een volgende voortgangsrapportage staat gepland voor mei 2019.

Meer weten? Download dan de Kamerbrief en het rapport van Berenschot.