Call 5: Interreg V-A Euregio Maas-Rijn 2014-2020

Gepubliceerd op 2 november 2018

Binnen het Interreg-programma Maas-Rijn is een nieuwe oproep voor projectvoorstellen geopend. Dit programma richt zich op de volgende drie prioriteiten: innovatie, economie en sociale inclusie & opleiding. Binnen alle drie de prioriteiten kunnen aanvragen worden ingediend.

Doel

De Euregio Maas-Rijn wil zich met dit programma ontwikkelen tot een moderne kennisregio en een technologische topregio met een concurrerende economie en een hoge levenskwaliteit in een inclusieve gemeenschap die banen schept.

Doelgroep

De regeling is gericht op grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden. Zowel regionale als lokale overheden, ondernemers (in het bijzonder het mkb), opleidings- en kennisinstellingen, intermediairs en overige relevante organisaties kunnen aan een Interreg-project meedoen, zolang zij gevestigd zijn in de programmaregio Maas-Rijn. Deze regio omvat delen van Nederland, België, Duitsland en Frankrijk. Voor Nederland gaat het om Limburg en Zuidoost Noord-Brabant. Voor de overige partnerlanden zie de figuur hieronder:

Figuur: Euregio-gebied Maas-Rijn

Euregio-gebied maas-rijn

Voorwaarden

  • Grensoverschrijdende samenwerking is vereist.
  • Alle partners moeten zijn gevestigd in de programmaregio.
  • Projecten moeten gericht zijn op een van de prioriteiten binnen het programma:
  1. Innovatie – versterking van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie.
  2. Economie – verbetering van het concurrentievermogen van het mkb(/KBO).
  3. Sociale inclusie en opleiding.

Budget en bijdrage

De hoogte van de EFRO-subsidies bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten. De totale subsidiabele kosten van het project moeten meer dan € 200.000 bedragen.

Conceptaanvragen kunnen tot 14 januari 2019 16.00 uur ingediend worden. Definitieve aanvragen kunnen van 16 april tot 11 juni 2019 16.00 uur ingediend worden.

Wilt u meer informatie over deze regeling of wilt u uw projectvoorstel samen met ons doornemen, neem dan contact op met uw adviseur bij Berenschot of met Irma Oosterom-van Roest.