Gemiddelde loonstijging HR-professional neemt toe

Gepubliceerd op 24 oktober 2018

De gemiddelde loonstijging onder HR-professionals is met 2,7% hoger uitgekomen dan vorig jaar (2,3%) en ook hoger dan het landelijk gemiddelde voor cao-lonen (2,1%). Hetzelfde geldt voor het aantal HR-professionals dat aanspraak kan maken op een bonus: dit steeg van 35,9% in 2017 naar 39,0% in 2018. Het percentage HR-professionals dat profiteerde van een winstuitkering bleef onveranderd op 17,4%. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoekrapport Salary Survey HR-professionals, dat eerder deze maand verscheen.

Het onderzoek, uitgevoerd door het kenniscentrum HCM van Berenschot in samenwerking met Performa, de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & organisatieontwikkeling (NVP), de Orde van organisatiekundigen en -adviseurs (Ooa) en Talentsoft, laat verder zien dat HR-professionals iets minder trouw zijn aan hun werkgever dan voorgaande jaren. Werkte vorig jaar 44% van de respondenten vier tot tien jaar bij dezelfde werkgever, dit jaar is dat gezakt naar 40%. Ook het percentage respondenten dat tussen de elf en twintig jaar bij dezelfde werkgever werkzaam is, daalde van 14 naar 11%. “Dat zou erop kunnen wijzen dat ook onder HR-functies de arbeidsmarkt weer in beweging is”, aldus Hans van der Spek, manager van het Kenniscentrum HCM bij Berenschot.

Impact automatisering

Van de respondenten verwacht 74% dat hun functie de komende tijd gaat veranderen. Dat was vorig jaar nog 71% en in 2016 60%. Deze verandering schrijven zij vooral toe aan een toename van algemene managementtaken (60%), gevolgd door verandering in de uitvoering van taken (41%). Verder denken de respondenten dat door de toenemende automatisering een aantal HR-functies gaat verdwijnen. “Opvallend is dat de impact op de samenstelling van het personeelsbestand van de toenemende automatisering de HR-populatie nauwelijks zorgen baart, slechts 13% – dat was in 2017 nog 16% – noemt dit als aandachtspunt”, stelt Van der Spek.

Arbeidsmarktkrapte grote zorg

De krapte op de arbeidsmarkt is een grote zorg voor HR, met name in techniek & onderhoud, ICT en de op een na grootste stijger productie & operations (44% in 2017 en 53% in 2018). De grootste stijger met 10% is financiële zaken (van 17% naar 27%). Het vervullen van HR-functies levert nog weinig problemen op, al geven steeds meer HR-professionals aan dat ze door een headhunter of andere werkgever zijn benaderd.

Figuur 8_2

Bent u benaderd voor een andere baan?

Volop in training

De zorgen over de economie hebben plaatsgemaakt voor zorgen over het te besteden budget om doelen te halen (48%) en hoofdbrekens om kennis en competenties op peil te houden (43%). HR gaat dan ook volop op training. In 2018 heeft maar liefst 62% van de respondenten een cursus gevolgd, waarvan 72% HR-gerelateerd. Andere thema’s van trainingen waren managementvaardigheden en competenties.

Voor het Salary Survey onder HR-professionals hebben ruim 900 respondenten via een online vragenlijst aangegeven hoe zij hun eigen arbeidsmarkt en arbeidsvoorwaarden beleven.

Meer weten? Download dan hier het onderzoeksrapport.