Regio West-Brabant aan de slag met energietransitie

Gepubliceerd op 23 oktober 2018

Regio West- Brabant staat voor de uitdaging de bestaande energiestrategie door te ontwikkelen naar een regionale energiestrategie (RES) die de uitvoering versnelt en op een breed draagvlak kan rekenen in de regio. Berenschot is gevraagd om dit proces te begeleiden.

De komende weken gaat Berenschot aan de slag om te komen tot een gedragen startnotitie Regionale Energiestrategie. “De uitdaging ligt daarbij in het creëren en verankeren van het eigenaarschap voor het vervolgproces. Van wie is de regionale energiestrategie in West-Brabant en wie pakt deze verantwoordelijkheid op?”, aldus Bram Brouwer, managing director van de sector Energie binnen Berenschot.

Parallel aan deze regionale opgave ontwikkelen het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Unie van Waterschappen (UvW) in samenwerking met de ministeries van BZK, I&W en EZK een Nationaal Programma Energiestrategieën. Hierbinnen komen meer dan dertig regio’s in Nederland aan zet voor de uitvoering van het Klimaatakkoord.

Meer informatie over de dienstverlening van Berenschot rond regionale energiestrategieën vindt u hier .