Berenschot ondersteunt Schakelteam personen met verward gedrag

Gepubliceerd op 15 oktober 2018

Eind september heeft het Schakelteam voor personen met verward gedrag zijn eindrapport aangeboden aan de Tweede Kamer. De opdracht van het Schakelteam was om alle gemeenten en regio’s tot 1 oktober 2018 te faciliteren bij het ontwikkelen van een goed werkende aanpak. Berenschot voerde in opdracht van het Schakelteam een drietal korte onderzoeken uit, waarvan ook wij de resultaten graag delen met het veld.

Allereerst werd een tiental praktijkvoorbeelden in het land onderzocht en vertaalde Berenschot de lessen daaruit naar concrete handvatten voor verbetering van de samenwerking rond melding van personen met verward gedrag. Daarnaast bracht Berenschot alle landelijke en regionale programma’s in beeld die zich (gedeeltelijk) richten op personen met verward gedrag, inclusief trekkers op landelijk niveau. “Dan blijkt het behoorlijk druk rond deze doelgroep”, verklaart Linda Blokzijl, consultant bij Berenschot en een van de onderzoekers.

Het derde onderzoek had betrekking op acht wetten rond bemoeizorg om te inventariseren wie op basis van welke wet, welke verantwoordelijkheid draagt omtrent bemoeizorg. De resultaten van de drie onderzoeken zijn als infographics opgenomen in een bijlage bij het rapport van het Schakelteam. Christel van Zijp (senior managing consultant): “We hopen dat we het veld van Zorg & Veiligheid hiermee ondersteunen in het steeds beter samenwerken rond deze belangrijke groep.”

Meer informatie? Download dan een van de infographics hiernaast of ga naar de website van de Tweede Kamer voor de volledige eindrapportage en bijlagen van het Schakelteam.