Screening wethouders steeds meer regel

Gepubliceerd op 26 oktober 2018

Dat concludeert Binnenlands Bestuur deze week in een artikel over de toegenomen belangstelling voor screening van wethouders. Ronald van der Mark, managing director bij Berenschot, is een van de geïnterviewden. Niet zonder reden: hij voerde in 2009 de eerste integriteitstoets bij een gedeputeerde. Sindsdien is het aantal screeningen alleen maar toegenomen, met de verkiezingen van dit jaar als hoogtepunt, waarvoor Berenschot in 78 gemeenten de kandidaat-wethouders onderwierp aan een integriteitstoets.

In totaal ging het om 292 kandidaten wier handel en wandel Berenschot doorlichtte. Conclusie: voor geen van bestonden bezwaren tot benoeming. Iedereen ontving een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en bij geen enkele kandidaat was sprake van een functie die onverenigbaar was met het wethouderschap. Wel noteerde Berenschot bij 80 procent van de kandidaten één of meer risico’s. Te denken valt aan het lidmaatschap van een plaatselijke vereniging of een familielid van de beoogd wethouder dat werkzaam is bij dezelfde gemeente. “Doel van zo’n risico-inventarisatie is kandidaat-bestuurders meer bewust te maken van het feit dat functies en/of persoonlijke relaties kunnen leiden tot belangenverstrengeling of die schijn kunnen wekken”, aldus Van der Mark.

Mochten uit een screening risico’s naar voren komen, dan adviseert Berenschot kandidaat-bestuurders over hoe zij deze het beste kunnen hanteren. Bijvoorbeeld door een bepaalde nevenfunctie neer te leggen of een deel van de bestuurlijke portefeuille over te dragen aan een collega-wethouder. Garanties dat er vervolgens niets misgaat, zijn er niet, aldus Van der Mark. “We weten niet wat kandidaten uiteindelijk met onze adviezen doen.”

Een samenvatting van het artikel ‘Screening wethouders wordt regel’ vindt u op de site van Binnenlands Bestuur. Het volledige artikel is alleen te lezen met inlog.