Berenschot start vierde editie Benchmark Communicatie

Gepubliceerd op 4 oktober 2018

Na het succes van de drie eerdere edities organiseert Berenschot opnieuw de Benchmark Communicatie. Doel is om de ontwikkelingen in en rond communicatieafdelingen continu te blijven volgen. Geïnteresseerde organisaties kunnen zich nog tot eind december aanmelden voor deelname.

Het doel van de Benchmark Communicatie is om inzicht te geven in zowel de kwalitatieve als de kwantitatieve aspecten van de communicatieafdeling. Voorbeelden van vragen die worden gesteld zijn: ‘Hoe wordt de communicatieafdeling aangestuurd?’, ‘Welke positie neemt de communicatieafdeling in binnen de totale organisatie?’, ‘Hoe zien de communicatieformatie en het -budget eruit?’ en ‘Hoe is de communicatieafdeling georganiseerd?’

Uit voorgaande edities blijkt dat communicatieafdelingen een steeds belangrijkere rol spelen. Ze hebben niet langer alleen een uitvoerende functie, maar ook meer en meer een strategische, adviserende rol binnen de organisatie. Ook is het inspelen op trends en ontwikkelingen van groot belang.

In eerdere edities van de Benchmark Communicatie deden onder meer de volgende organisaties mee: de gemeenten Rotterdam, Den Haag en Utrecht, verschillende provincies en ministeries, Belastingdienst, Schiphol, Rabobank, Stedin, Vitens, Nederlandse Spoorwegen, ProRail, De Nederlandsche Bank, Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Nationale Politie.

Meer informatie over de Benchmark Communicatie en aanmelden is te vinden op de pagina Benchmark Communicatie.