Communicatie-adviseur Hans werkt soms over, verdient hij te weinig?


Overwerk lijkt in sommige beroepen bijna een vanzelfsprekendheid. Een stap extra zetten op z’n tijd kan geen kwaad, maar vanaf welk punt hoor je ervoor beloond te worden?

Communicatie-adviseur Hans (36) zit met die vraag. Hij werkt bij een particulier beveiligingsbedrijf en is de enige in zijn functie. Hij kan zich dus aan niemand spiegelen en ook de cao voor beveiliging is niet toegespitst op zijn werkzaamheden.

Hans vindt zijn werk plezierig. Er is veel variatie: hij doet zowel uitvoerende als strategische communicatie, gericht aan zowel de werknemers als aan de buitenwacht. ‘Het is een jong bedrijf, dus er verandert veel en er zijn veel nieuwe projecten.’

Over zijn salaris, 3.500 euro bruto per maand, is hij in principe tevreden. Alleen vraagt hij zich af of overwerk, dat hij ‘soms’ doet, bij zijn functie hoort, of dat hij daarvoor te weinig verdient?

Ruimte voor onderhandeling

Karmen de Boer, Berenschot: ‘Je vraagt je af of het overwerk wat je soms doet, betaald zou moeten zijn of dat dit onderdeel is van je functie. In beginsel geldt natuurlijk dat een medewerker betaald wordt voor de gewerkte uren. Bij de start van de arbeidsovereenkomst wordt afgesproken hoeveel uren wordt gewerkt en welk salaris daartegenover staat. Aanvullend worden soms afspraken gemaakt over overwerk, dit kan in de arbeidsovereenkomst zelf zijn geregeld of in een cao. Vaak wordt overeengekomen dat overwerk in beginsel voor een aantal uren gevraagd kan worden van medewerkers als dit in het belang van het bedrijf is.

‘Vervolgens is er een tweedeling te zien in de vergoeding van dit overwerk: bij de wat minder betaalde functies wordt een vergoeding betaald of “tijd voor tijd” gegeven, en bij de wat beter betaalde functies hoort dit bij het werk, waarbij er wel soms de mogelijkheid is om “tijd voor tijd” te krijgen. In het laatste geval is de gedachtegang dat het salaris al voldoende is om enig overwerk te kunnen vragen zonder hiervoor onmiddellijk een vergoeding tegenover te zetten.

‘Natuurlijk moet alles wel binnen redelijke grenzen blijven. Als er structureel wekelijks wordt overgewerkt, kan na verloop van tijd de vraag gesteld worden of er wel voldoende mankracht is. Extra personeel of alsnog een tegemoetkoming in het salaris of vrije tijd is dan op zijn plek.

‘Je bekleedt een staffunctie in de communicatie tegen een jaarsalaris van omgerekend naar 40 uur 50.400 euro. Bij staffuncties zie je vaker dat overwerk tot het werk behoort en niet apart wordt uitgekeerd. Je schrijft dat je op diverse niveaus werkzaamheden verricht, zowel operationeel als strategisch. Je salaris zou je kunnen zien als een gemiddelde van al deze taken. Je ziet dat strategische functies in de pr en in de communicatie iets hoger liggen qua salaris (tussen de 55.000 euro en 65.000 euro), maar de communicatieactiviteiten op operationeel niveau liggen lager dan je huidige salaris.

‘Al met al lijkt het me dat er nog wel wat ruimte is om te onderhandelen over het salaris of een andere tegemoetkoming, zeker als er sprake is van structureel overwerk.’