Jesse werkt als taaltrainer met een min-maxcontract. Wat zijn haar rechten?


Taaltrainer Jesse (59) staat met een voet buiten de deur. Ze vond haar salaris al aan de lage kant, maar nu ze heeft gezien wat haar werkgever ontvangt voor haar taaltrainingen, is zij het werk echt beu. Wat vinden experts van haar situatie?

Jesse geeft Nederlandse taaltrainingen aan cursisten. Zij heeft een zogeheten min-maxcontract, waarbij haar werkgever slechts verplicht is haar 4 uur per jaar op te roepen. In de praktijk werkt ze meer: zo’n 7 uur per week.

Dan het tarief. Jesse krijgt 24 euro per uur, maar krijgt alleen trainingsuren vergoed. Voorbereiding, administratieve werkzaamheden en reistijd krijgt zij niet uitbetaald. Vakantiegeld zit ook al bij de 24 euro per uur in. Pensioen krijgt Jesse niet.

Laatst moest zij een training op maat geven aan buitenlandse werknemers van een uitzendbureau. Alles bij elkaar was zij 27 uur bezig, maar ze kreeg slechts de 9 trainingsuren uitbetaald à 216 euro. Toevallig zag ze wat haar werkgever in rekening had gebracht: 2.700 euro. Is dit wel eerlijk?

Rechten

Maud Schaapveld, voormalig consultant Berenschot: ‘Een min-maxcontract biedt werkgevers het voordeel van flexibele inzet van personeel, afhankelijk van het werkaanbod. Echter, als medewerker met een min-max contract heb je ook bepaalde rechten. Zo heeft de werkgever in ieder geval de verplichting om het minimum aantal uren uit te betalen, ook als je werkgever je niet oproept voor die uren. Dit zijn de garantie-uren. Daarnaast is het zo dat – wanneer je geen vaste werktijden hebt afgesproken en minder dan 15 uur per week werkt – de werkgever je per oproep minimaal 3 uur moet uitbetalen, ook al is de daadwerkelijke werktijd korter. Als werknemer met een min-maxcontract heb je bovendien recht op loon voor het totaal aantal uren dat je werkt. Laatstgenoemde lijkt in jouw situatie niet het geval te zijn. Je geeft namelijk aan dat je meer uren werkt dan waarvoor je loon ontvangt. Ik adviseer je dit aan te kaarten bij je leidinggevende.

Daarnaast vraag je je af of het uurtarief dat je ontvangt te laag is. Gemiddeld zien we dat een maandloon van 2.500 à 3.000 euro gebruikelijk is voor dit type functie. Als je dit omrekent naar een uurloon, is het tarief dat jij per maand ontvangt niet te laag. Het tarief is echter niet redelijk, gezien het grote verschil tussen jouw loon en de opbrengsten van het bedrijf.

Je geeft aan dat je al een besluit hebt genomen om te vertrekken. Als je graag vergelijkbaar werk wilt doen, adviseer ik je de mogelijkheden te onderzoeken om als taaldocent in het onderwijs in te gaan werken. Met een regulier contract heb je een vast inkomen, bovendien is er dan een cao op je van toepassing. Daarmee ben je minder afhankelijk van de invloed van marktwerking op de tarieven. Succes!'