Robin verdient als Unithoofd verpleegkunde minder dan zijn collega's: hoe kan dat?


Unithoofd Robin wordt netjes volgens de cao voor academische ziekenhuizen betaald, maar heeft collega’s die meer krijgen voor hetzelfde werk. Wat is hier aan de hand?

Of een salaris eerlijk wordt gevonden, hangt vaak af van wat collega's verdienen. Verreweg de meeste deelnemers van deze rubriek stellen vragen over hun verdiensten nadat zij hebben vernomen dat een collega – vaak met een vergelijkbare functie – beter boert dan zij.

Zo ook Robin. Hij is unithoofd verpleegkunde, een soort afdelingshoofd, in een academisch ziekenhuis, en wordt netjes volgens de cao voor academische ziekenhuizen uitbetaald.

Robin geeft leiding over de dagelijkse operatie. Daarnaast maakt hij werving- en selectiebeleid en helpt hij bij opleidingen. Hij verdient bruto 3.800 euro bruto per maand met een 36-urige werkweek. Is dat redelijk?

Gesprek met HR

Karmen de Boer, Berenschot: ‘Je werkt als unithoofd van een verpleegafdeling binnen een academisch ziekenhuis. Je wilt graag weten waarom je een lager salaris ontvangt dan collega’s die dezelfde functie hebben. Jij en je collega’s vallen allemaal onder dezelfde cao, namelijk de cao universitair medische centra. Hierdoor zou geborgd moeten zijn dat dezelfde functie ook dezelfde inschaling heeft gekregen. Dat er verschil in salaris is, kan verschillende oorzaken hebben, ik noem de volgende:

  1. Jij en degene met dezelfde functie zijn wel in dezelfde schaal ingedeeld, maar de collega met het hogere salaris kan in een hogere trede zitten. Binnen een schaal heb je vaak een minimumsalaris en een maximumsalaris en je groeit naar het maximum toe door jaarlijks een kleine stijging (trede of periodiek) te ontvangen bij goed functioneren. De collega kan het maximumsalaris al dichter genaderd zijn dan jij, omdat de collega al langer in de functie zit, ouder is of wellicht op een hoger salaris binnen de schaal is ingestapt bij het begin van de baan.
  2. Een andere mogelijkheid kan zijn dat de functies in eerste instantie op elkaar lijken, maar dat ze toch niet helemaal hetzelfde zijn. Wellicht wordt er door de collega hiërarchisch leiding gegeven in plaats van dat er operationeel leiding wordt gegeven, is het team dat wordt aangestuurd groter of zijn de projecten complexer. Dit zijn elementen die een functie zwaarder kunnen maken en daardoor in een hogere schaal terechtkomen met bijbehorend salaris. Ik heb verder geen informatie over de inhoud van de functie van je collega’s, dus ik kan geen uitspraken doen of dit het geval is of niet.
  3. Een andere optie kan zijn dat jij wellicht in de verkeerde schaal bent ingedeeld. De functie is complexer dan gedacht of is in de loop der tijd complexer geworden, wat een schaalverhoging eventueel zou kunnen rechtvaardigen. Al moet er dan wel wat substantieels zijn veranderd in de functie waardoor deze ook flink zwaarder is geworden. Een lichte wijziging zal niet snel leiden tot een hogere schaal. Ik kan daar zo geen uitspraken over doen, omdat ik geen verdere achtergrond heb. Maar dit zou je met je leidinggevende of hr-adviseur kunnen bespreken.

Zoals je ziet, zijn er meerdere redenen mogelijk waarom iemand met dezelfde functie meer verdient dan jij. Ik heb nu drie veel voorkomende argumenten benoemd, maar er zijn nog andere denkbaar. De ene reden is wellicht wat objectiever dan de andere, maar een verklaring zal er zeker voor zijn. Een gesprek met je leidinggevende of hr-adviseur zal al veel kunnen doen, vermoed ik. Veel succes!’