Landelijke crisisorganisatie watertekort succesvol

Gepubliceerd op 26 april 2019

De landelijke crisisorganisatie waterverdeling en droogte heeft vorig jaar succesvol en in goede samenwerking geopereerd. Wel zijn er nog enkele verbeteringen mogelijk, onder andere op het gebied van informatiemanagement, het betrekken van maatschappelijke organisaties en het op elkaar afstemmen van verschillende crisiskolommen. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit de procesevaluatie die Berenschot samen met Arcadis uitvoerde.

Berenschot en Arcadis onderzochten de crisisbeheersing tijdens het watertekort 2018 in opdracht van het ministerie van IenW. De procesevaluatie omvatte onder meer het opstellen van een uitgebreid feitenrelaas, een enquête onder betrokken partijen, het houden van interviews en het organiseren van regionale interactieve bijeenkomsten. De rapportage is op 25 april 2019 aangeboden aan de Tweede Kamer.