Tiel heeft meer kleur nodig


De gemeente Tiel en de positie van de stad in de regio kent kansen, maar ook de nodige zorgelijke kanten. De sociaal-maatschappelijke en ruimtelijk-economische uitdagingen zijn urgent, het eigen profiel onduidelijk, de onderlinge regionale verhoudingen zwak en de investeringsruimte gering. Dat zijn de voornaamste uitkomsten van het onderzoek dat Berenschot uitvoerde in opdracht van de gemeenteraad van Tiel. Een duidelijke stip op de horizon is gewenst om de gemeente meer kleur te geven.

Binnen de regio Rivierenland is Tiel één van de grotere gemeenten. Samen met de omliggende gemeenten Geldermalsen, Neerijnen (nu onderdeel van West-Betuwe), Buren en Neder-Betuwe vormt Tiel een op zichzelf staand streekverband met Tiel als centrumgemeente1 Samenwerking in de regio draagt bij aan het behalen van de ambities van de regio als geheel, maar moet ook lokaal helpen.

Het huidige indringende beeld van de gemeente en haar positie in de regio dat naar voren komt uit de bevindingen van Berenschot, vraagt om een duidelijke en krachtige koers van de gemeente Tiel. “Er is nu een belangrijk momentum dat kansen biedt met perspectief voor Tiel in de regio. Dat vraagt van de gemeente wel dat er in samenhang met de regio goed doordachte en samenhangende keuzes gemaakt worden voor de korte én de lange termijn. Keuzes die de gemeente Tiel zowel politiek-bestuurlijk, intern naar medewerkers en naar eigen inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties, als extern naar de regio, de provincie en het Rijk richting geven.”, stelt Hans van der Werff, een van de onderzoekers.

De gemeenteraad van Tiel heeft inmiddels ingestemd met een vervolgonderzoek.