VNG publiceert handleiding blockchain gemeenten

Gepubliceerd op 12 april 2019

Binnen de Nederlandse lokale overheid zijn inmiddels ruim honderd pilots met blockchaintechnologie uitgevoerd. In de nieuwe publicatie ‘Blockchain - Een praktische handleiding voor overheden’ bundelt de VNG nu alle kennis uit de pilots, workshops en van externe experts. Doel is gemeenten meer inzicht te geven in de (bestuurlijke) keuzes bij het ontwerp, ontwikkeling en implementatie van blockchaintoepassingen. Voormalig Berenschotadviseur Sofie Berns schreef het boek namens VNG met hulp van voormalig managing consultant Nanning de Jong in de begeleidingscommissie.

Tijdens de pilots is geëxperimenteerd met blockchaintechnologie om te ontdekken wanneer de technologie van meerwaarde kan zijn voor lokale overheden. Nu steeds meer overheidsdienstverlening gedigitaliseerd plaatsvindt, met besloten, centrale automatiseringstechnologieën, biedt blockchain gemeenten de kans om digitale dienstverlening wél transparant te maken en zo het vertrouwen in de overheidsdienstverlening te versterken.

De handleiding (pdf, 1.9 MB) stelt bestuurders en ambtenaren in staat te bepalen of blockchain geschikt is voor het oplossen van hun vraagstuk. Zij krijgen inzicht in welke technische, organisatiekundige en juridische keuzes er gemaakt kunnen worden, met bijbehorende voor- en nadelen. Dit stelt hen instaat om ontwerpvragen gezamenlijk met (technische) ontwikkelaars te beantwoorden. Verder staat in de publicatie omschreven hoe ambtenaren aan de randvoorwaarden, zoals gezamenlijke afspraken en infrastructuur, kunnen voldoen.

Verschillende bronnen van Berenschot zijn opgenomen in de handleiding waaronder:

  1. Whitepaper Blockchain - de eenvoudigste inleiding en toepassingen
  2. Rapport ‘Kansen voor een blockchain-ecosysteem in de regio Utrecht’
  3. Kaart voor het blockchain-ecosysteem Nederland (infographic)
  4. Rapport 'Datagedreven sturing bij gemeenten'

Wilt u meer leren over wanneer blockchain kan bijdragen aan uw maatschappelijke opgaven en wat de voor- en nadelen zijn van technische, organisatiekundige en juridische keuzes? Neem contact met ons op of volg een blockchain-training.