Algemene Bestuursdienst kiest voor leiderschapstraining Berenschot

Gepubliceerd op 5 augustus 2019

Bureau ABD heeft Berenschot gevraagd een opleiding te ontwikkelen voor de Algemene Bestuursdienst: de (top)managementlaag van de Rijksoverheid. De training moet recht doen aan het niveau en het gewicht van de doelgroep en tegelijkertijd naadloos aansluiten bij andere hoogwaardige trainingsinterventies die ambtenaren binnen de ABD doorlopen. Om deze publieke leiders te ondersteunen bij hun leiderschapsopgave, ontwikkelde Berenschot de tweedaagse HEAT-aanpak.

Een publiek leider moet zich elke dag verhouden tot een grote groep verschillende actoren, ieder met eigen belangen en een eigen agenda. Om in deze samenwerking effectief aan de eigen doelen te werken is het essentieel om niet alleen ‘gelijk te hebben’, maar ook ‘gelijk te krijgen’ en tegelijkertijd te werken aan meer vertrouwen en sterkere relaties met je partners. Bureau ABD vroeg daarom om een opleiding gericht op publieke leiders, waarin deelnemers zich meer bewust worden van het effect van de eigen beïnvloedingsstijl op samenwerkingspartners en waar ze andere beïnvloedingsstijlen dan de eigen voorkeursstijl effectief leren inzetten.

Confronterende aanpak
In antwoord op de vraag ontwikkelde Berenschot de HEAT-aanpak, wat staat voor ‘High Intensity, Existential, Adaptation Training’. “De doelgroep van de ABD is een zeer ervaren doelgroep. Het betreft mensen op hoge posities die zeker niet op nul beginnen als het gaat om beïnvloeding. Tegelijkertijd merken we ook dat daarbij de inhoud voor veel professionals binnen de ABD de comfortzone is”, verklaart Tim Masselink, senior adviseur bij Berenschot. “Omdat in onze visie persoonlijke beïnvloedingscomfortzones alleen zichtbaar worden onder druk, hetzij tijdsdruk, emotie of spanning, kiezen we voor deze confronterende aanpak. Rode draad is de focus op concreet ervaren, reflecteren en experimenteren. Zo ontdekken deelnemers hoe zij zich strategisch kunnen voorbereiden op samenwerking met verschillende partners. Daarbij moeten ze niet alleen beschikken over diverse beïnvloedingsvaardigheden, maar die ook nog eens vanuit een strategisch overzicht parallel kunnen inzetten.” De trainingen starten in het najaar van 2019.