Tags

Blauwe waterstof betaalbare optie voor CO2-reductie Rotterdamse haven

Gepubliceerd op 16 augustus 2019

Grootschalige productie en toepassing van blauwe waterstof stelt de industrie in Rotterdam in staat haar CO2-emissies al vóór 2030 aanzienlijk omlaag te brengen. Dat is de uitkomst van een haalbaarheidsstudie die zestien bedrijven en organisaties verenigd in het project H-vision met ondersteuning van Berenschot hebben vastgesteld. Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat ontving op 2 juli het H-vision-rapport.

Het onderzoeksteam van H-vision rekende in de afgelopen periode een aantal businesscases (laag-referentie-hoog) door op techniek, financiële onderbouwing en marktomstandigheden. De prijs per vermeden ton CO2 bedraagt in de referentievariant €86 tot €146, afhankelijk van de economische scenario’s. Daarmee is de productie en inzet van waterstof goedkoper dan de meeste alternatieven die nu financiële ondersteuning krijgen van de SDE+-regeling. De te bouwen H-vision waterstofinstallaties krijgen in de referentievariant een productiecapaciteit van ruim 700 kiloton op jaarbasis ofwel circa 3200 MW. Daarmee kan de industrie in Rotterdam maar liefst 20% van de benodigde warmte en stroom koolstofarm produceren.

Productie van waterstof

H-vision richt zich in eerste instantie op het maken van waterstof op basis van aardgas en door hergebruik van restgassen van de industrie. De CO2 die vrijkomt bij de productie, wordt afgevangen en opgeslagen in lege gasvelden onder Noordzee. De zo verkregen blauwe waterstof kan vervolgens als koolstofarme energiedrager in de industrie worden ingezet voor het opwekken van hoge temperaturen en voor de productie van elektriciteit.

Berenschot en H-vision

Deltalinqs, de ondernemersvereniging van de haven- en industriële bedrijven in de Mainport Rotterdam, vroeg Berenschot het werkpakket Business aan te sturen. Berenschot begeleidde hiervoor de betrokken bedrijven in het uitwerken van het businessmodel en het schrijven van het rapport. Daarnaast rekende Berenschot de businesscase door en werd ondersteuning geboden bij de eindredactie van het eindrapport.

Vervolg H-vision

Met de positieve afronding van de haalbaarheidsstudie gaat H-vision een nieuwe fase in, waarin met de overheid zal worden overlegd over regelgeving, risicoafdekking en financiële ondersteuning. Ook de keuzes in het uiteindelijke Klimaatakkoord zullen van groot belang zijn. H-vision richt zich nu op een verdere detaillering van technisch ontwerp, financiële onderbouwing, marktpositie en organisatie. Uit de studie is de Maasvlakte als een goede locatie voor de waterstoffabrieken naar voren gekomen. Ook hier zal verder onderzoek naar worden gedaan.