Rol opdrachtgever bepalend voor uitkomst prestatiecontract

Gepubliceerd op 28 augustus 2019

Leveranciers die bouwprojecten, reinigingscontracten en IT-contracten aannemen, maken de verwachtingen niet altijd waar. Uit het promotieonderzoek van Fabian Nullmeier (Berenschot) blijkt dat dit deels komt door de rol van de opdrachtgever en het feit dat leveranciers organisatorische veranderingen moeten ondergaan. Nullmeier focust in zijn onderzoek op de uitdagingen die ontstaan bij de implementatie van de zogeheten prestatiecontracten. Op 13 september verdedigt Nullmeier zijn proefschrift aan de Erasmus universiteit.

Effect veranderingen

Prestatiecontracten worden in de publieke sector en het bedrijfsleven veel ingezet. Nullmeier signaleert in zijn proefschrift dat de rol die de opdrachtgever vervult tijdens de uitvoering van het contract, bepalend is voor de uitkomst. “Denk bijvoorbeeld aan overheden die op het laatste moment wijzigingen in bouwplannen aanbrengen. Dergelijke, veelal goedbedoelde, veranderingen leiden vaak tot aanzienlijke vertragingen voor leveranciers. Deze vertragingen zijn zeer kostenintensief en verlagen de bereidheid om inspanningen te leveren aan het project. Opdrachtgevers moeten zich daarom erg bewust zijn hoe hun acties de leverancier beïnvloeden,” verklaart Nullmeier.

Daarnaast toont het onderzoek aan dat leveranciers behoorlijke organisatorische veranderingen moeten ondergaan als ze focussen op het aannemen van prestatiecontracten. Zo brengen prestatiecontracten financiële risico’s met zich mee, waardoor een goed afgestemde interne organisatie cruciaal is om een dienst van de hoogste kwaliteit te leveren.

Prestatiecontracten in de industrie

Nullmeier houdt zich bij Berenschot bezig met adviesopdrachten in de industrie, waar het inzetten van prestatiecontracten momenteel een trend is. “Vanwege de organisatorische veranderingen, zowel intern bij organisaties als in de supply chain, zijn hier veel vragen over. Met de kennis die ik tijdens mijn PhD heb opgedaan, help ik dit soort organisaties bij de transitie die zij moeten ondergaan.”

Lees hier het gehele proefschrift 'Effectief contracteren van onzekere uitkomsten: Toewijzen van verantwoordelijkheid voor uitkomsten om doelen af te stemmen tussen supply chain partijen'