Berenschot voert Benchmark Communicatie uit voor rijksinspecties

Gepubliceerd op 21 februari 2019

“Al onze inspecteurs zijn communicatiemedewerkers”, aldus communicatieprofessionals van de rijksinspecties. Medewerkers staan continu in contact met de buitenwereld, daarom is communicatie inherent aan hun werk. De communicatiefunctie hecht dan ook een groot belang aan de communicerende organisatie. Dit was één van de thema’s van de Benchmark Communicatie die Berenschot heeft uitgevoerd bij de rijksinspecties in opdracht van Bureau Inspectieraad.

Onderscheid tussen interne en externe communicatie

Rijksinspecties hechten een groot belang aan interne communicatie. Goede interne communicatie wordt gezien als voorwaarde voor en ondersteuning van externe communicatie. “De afgelopen jaren bleek uit de algemene Benchmark Communicatie dat het onderscheid tussen interne en externe communicatie vervaagt”, verklaart Robert Wester, communicatie-expert bij Berenschot. “De inspecties zetten juist weer extra in op interne communicatie.” Goede interne communicatie verbetert namelijk de communicatie van alle medewerkers, en met name de inspecteurs, richting de buitenwereld. Bij het communicatiever maken van de organisatie is de rol van de communicatieafdeling vooral faciliterend, bijvoorbeeld in de vorm van coaching, advies of ondersteuning.

Verbinding positief voor onafhankelijkheid

De communicatieafdelingen van rijksinspecties hechten aan een onafhankelijke positionering. Tegelijk willen zij investeren in een betere verbinding met de moederdepartementen. Onafhankelijkheid kan impliceren dat een partij in een vacuüm opereert. Dat is niet het geval bij de inspecties. Zij vinden dat een goede relatie en wederzijds vertrouwen een positief effect hebben op de onafhankelijke positie van de inspectie. Wederzijdse verbinding vergroot namelijk de kennis van elkaars rol en positie.

Vervolgstappen

Vanuit Bureau Inspectieraad wordt het initiatief genomen om de komende periode het gesprek tussen de inspecties over de communicatie voort te zetten. Tijdens de eindbijeenkomst van de benchmark bleek al dat het uitwisselen van ervaringen een waardevolle bijdrage levert aan de verdere ontwikkeling van de communicatiefunctie. Ook in het gesprek met de departementen is een gezamenlijke aanpak gewenst.

Over de Benchmark Communicatie

Met de Benchmark Communicatie biedt Berenschot inzicht in de inrichting van de communicatiefunctie bij diverse organisaties. Naast een jaarlijkse algemene Benchmark Communicatie richt Berenschot zich ook op vergelijkingen binnen specifieke sectoren, in dit geval voor alle rijksinspecties. Naast de algemene uitvraag werd er voor de rijksinspecties ook gekeken naar sectorspecifieke factoren, zoals de relatie met het departement en nalevingscommunicatie. De deelnemende rijksinspecties waren: Agentschap Telecom (AT), Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS), Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), Inspectie Justitie en Veiligheid (JenV), Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), Erfgoedinspectie, Inspectie van het Onderwijs (IvhO), Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en Staatstoezicht op de Mijnen (SodM).