Evaluatie crisisbeheersing watertekort zomer 2018

Gepubliceerd op 11 februari 2019

Handvatten voor een nieuwe droogteperiode

Vanwege de droogte en een (dreigend) watertekort in de zomer van 2018 werd een landelijke crisisorganisatie ingericht. Diverse partijen in de waterketen en de Tweede Kamer hebben gevraagd om een evaluatie van het functioneren van de crisisorganisatie. Dit om helder te krijgen of verbeteringen en/of aanpassingen nodig zijn in de samenwerking tussen betrokken partijen en in het Landelijk Draaiboek Waterverdeling en Droogte. De evaluatie wordt voor het droogteseizoen 2019 afgerond.

Nederland kent bijna iedere zomer een periode van droogte. De aanvoer van water door Rijn en Maas neemt af en er verdampt meer water dan er neerslag valt. Toen in juli 2018 in Nederland een watertekort dreigde, informeerde de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling belanghebbenden via wekelijkse Droogtemonitoren. Begin augustus 2018 schaalde de landelijke crisisorganisatie op conform het Landelijk Draaiboek Waterverdeling en Droogte. De aanpak van droogte vraagt namelijk om afstemming en samenwerking met veel verschillende partijen.

Interactieve sessies

In de evaluatie leggen documentenonderzoek, interviews en een online enquête de basis voor een feitenrelaas en een voorlopige analyse. Deze analyse wordt teruggelegd in interactieve evaluatiebijeenkomsten met Rijkswaterstaat, waterschappen en betrokken sectoren (waaronder drinkwater, landbouw, natuur, scheepvaart). Naast een landelijke bijeenkomst zijn er sessies voor elk Regionaal Droogte Overleg. Zo ontstaat er inzicht in de leer- en verbeterpunten in de verschillende regio’s en op landelijk niveau.

Raamovereenkomst

Berenschot en Arcadis voeren de evaluatie uit voor het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Voor deze evaluatie brengt Berenschot ervaring met (incident)evaluaties in, Arcadis inhoudelijke kennis en ervaring met beleid rondom droogteproblematiek en waterkwantiteit. Beide organisaties zijn partners in een consortium met verder PosadMaxwan en Bax & Company. Het consortium is geselecteerd als partner in de raamovereenkomst van het ministerie van IenW voor ingenieurs- en adviesdiensten voor alle beleidsvelden van IenW.