Tags

Berenschot brengt zeven inzichten voor de energietransitie uit 2018: warmte en waterstof winnen terrein

Gepubliceerd op 13 februari 2019

Het jaar 2018 was een bewogen jaar op energiegebied. Natuurlijk vanwege het klimaatakkoord waar zovelen bij betrokken waren. Ook internationaal stond de energietransitie vol in de aandacht.

Dergelijke ontwikkelingen vragen aan het begin van het nieuwe jaar om inzichten en reflectie. Daarom verzamelde Berenschot traditiegetrouw voor u de lessen uit de energieprojecten uit 2018. Doe uw voordeel met de volgende zeven inzichten, ook ingebracht in het klimaatakkoordproces, met als hoofdlijn daaruit dat warmte(netten) en waterstof terrein winnen in de transitiediscussies.

  1. Warmte en waterstof spelen straks een sleutelrol in de energietransitie. Dit blijkt uit drie energiescenario’s uitgewerkt door Berenschot: “Elektronen, Moleculen, Warmte”. De laatste, met veel duurzame warmte en diverse waterstofbronnen, lijkt een sterke mix.
  2. Er zijn nieuwe mogelijkheden voor de regionale energietransitie. Zo zijn er steeds meer opties voor duurzame bronnen voor warmtenetten, en ook waterstof als klimaatneutrale piekvoorziening daarin, zoals door Berenschot onderzocht.
  3. Bestaande scenario’s naar volledige CO2-reductie zijn erg divers, zo bleek uit een systeemstudie die Berenschot presenteerde in het Klimaatberaad. Een zorgpunt daarbij is een mogelijk toekomstig stroomtekort (winterpiek); dat vergt flexibiliteit, bijvoorbeeld door middel van hybride elektrificatie.
  4. Volledige broeikasgasreductie in de chemische industrie gaat het beste met een mix van elektrificatie, biomassa, circulair, CCS, diverse soorten waterstof en slimme warmtetechnieken. Realisering vraagt om samenwerking met de energiesector en het afdekken van de onrendabele top, rekening houdend met het internationale speelveld.
  5. Zonnewarmte levert veel warmte per oppervlakte. Zo is een zonneboiler met een warmtepomp per woning een prima combinatie, evenals zonnewarmte plus collectieve seizoensopslag. Ook vraagpieken in de stroomvoorziening worden minder groot.
  6. Het aardgasverbruik in bestaande woningen kan snel en kosteneffectief omlaag, dat kan ook goed door de gas-cv-ketel te combineren met een duurzame bron zoals een warmtepomp (hybride) of zonneboiler.
  7. Voor het klimaatakkoord is structureel ondersteunend beleid nodig: techniekneutrale subsidies voor veel van de maatregelen, fiscale maatregelen in energiebelastingen, uitrol infrastructuur (elektra, warmte, waterstof en CO2) en vermijding van hoge lasten voor de eindverbruiker. Zonder goed ondersteunend beleid zijn de doelen moeilijk haalbaar.

Meer lezen?

Benieuwd naar de volledige versie van de zeven inzichten uit 2018 rond de energietransitie? Download dan hier het volledige jaaroverzicht ‘Zeven inzichten voor de energietransitie’ (pdf, 511 kB). Nu al vragen over wat de energietransitie betekent voor uw organisatie? En wilt u weten hoe Berenschot u daarbij kan ondersteunen? Neem dan contact op met Bert den Ouden, sectorleider energie, via +31 6 51 99 42 86 of b.denouden@berenschot.nl.

Meer achtergrondinformatie en rapportages vindt u onder Energie en in de energie-nieuwsbrieven.