Handreikingen ontwikkeld voor gemeentelijke Lokale Inclusie Agenda

Gepubliceerd op 5 februari 2019

Gemeenten hebben een belangrijke rol in het werken aan een toegankelijke en inclusieve samenleving, zodat ook mensen met een beperking volwaardig mee kunnen doen. Hiertoe dient elke gemeente een Lokale Inclusie Agenda op te stellen. Om gemeenten hierbij te ondersteunen, ontwierp Berenschot in opdracht van de VNG samen met gemeenten en ervaringsdeskundigen een inclusie-index en een inclusie-routekaart.

In 2016 ratificeerde Nederland het VN-Verdrag Handicap. Als gevolg daarvan werden gemeenten onder de Jeugdwet, de Wmo en de Participatiewet verplicht aan te geven hoe zij uitvoering geven aan dit verdrag in de periodieke plannen. Bij voorkeur worden deze periodieke plannen samengevoegd tot één integraal plan: de Lokale Inclusie Agenda.

Hoe en wat

Om gemeenten te ondersteunen bij het opstellen van een Lokale Inclusie Agenda, ontwikkelde Berenschot een routekaart met elf stappen. Daarnaast werd een index opgesteld, met mogelijke onderwerpen voor de verschillende levensdomeinen in de Lokale Inclusie Agenda. Beide handreikingen kwamen tot stand in nauwe samenwerking met diverse gemeenten en ervaringsdeskundigen en bevatten tal van aandachtspunten en praktijkvoorbeelden.

Pilotbijeenkomsten

De handreikingen zijn beschikbaar op de website van de VNG en zullen periodiek worden bijgewerkt. Dit jaar organiseren de VNG en de Alliantie enkele pilotbijeenkomsten om de toepassing van de handreiking bij gemeenten te toetsen. De lessen hieruit worden weer gedeeld met andere gemeenten.

Index Lokale Inclusie Agenda VNG

Ga naar de Handreiking Lokale Inclusie Agenda (VNG)


Handreiking Lokale Inclusie Agenda

Impressie - Werkconferentie Lokale Inclusie Agenda