Berenschot presenteert zeven inzichten voor versnelling RES

Gepubliceerd op 28 februari 2019

Elke energieregio in Nederland moet in 2019 een begin maken met het opstellen van een regionale energiestrategie (RES). Een grote opgave, die al veel regio’s in beweging heeft gebracht. Toch blijkt het lastig om de plannen voor het halen van de doelstellingen uit het Klimaatakkoord te concretiseren. Zeven inhoudelijke inzichten van Berenschot kunnen regio’s helpen om het opstellen van hun RES te versnellen.

Regio’s, provincies, waterschappen en gemeenten staan de komende tijd voor keuzes. Daarbij is inzetten op meerdere opties voor duurzame opwekking noodzakelijk om de doelstel­lingen (in percentage op te wekken duurzame energie én de afgesproken CO2-reductie) zo kosteneffectief mogelijk te berei­ken en de transitie betaalbaar te houden. Daarbij is het van belang om als gemeente en regio bij het formuleren van een omgevingsvisie, warmtevisie en/of warmteplan in meervoudige oplossingen te denken.

De oplossing om duurzame opwek te versnellen, is volgens Berenschot dan ook een mix van opties zoals geothermie én warmtenetten én (hybride) warmtepompen. “Daarnaast is het ook de opgave om met een wijkgerichte aanpak de transitiemogelijkheden te bepalen. Hierbij is het tot 2030 van belang snel stappen te zetten en de energietransitie op gang te helpen”, stelt Bram Brouwer, managing director. “Tegen die tijd kan door de stand van de techniek de volgende slag worden bepaald.”

Wilt u ook het opstellen van uw regionale energiestrategie versnellen? Download dan hier onze publicatie:

Zeven inhoudelijke inzichten voor de regionale energiestrategie (RES)

Zeven inhoudelijke inzichten voor de regionale energiestrategie (RES)