Bedrijfsvoering verbeteren? Neem deel aan de Benchmark Care!

Gepubliceerd op 18 februari 2019

De Benchmark Care 2019 is gestart! Deze benchmark van Berenschot richt zich op zorgorganisaties en brengt hun overhead, (productiviteit in het) primair proces, kosten en opbrengsten, kostprijzen en financiële positie glashelder en gedetailleerd in kaart. Doel: bedrijfsvoering en zorg verder verbeteren. Inschrijven is mogelijk tot en met vrijdag 5 april.

De Benchmark Care beantwoordt al ruim een decennium de vraag hoe overhead, primair proces en productiviteit van vergelijkbare organisaties uit de langdurige zorg (VVT, GHZ, GGZ) zich tot elkaar verhouden. De definities en cijfers van Berenschot op het gebied van overhead vormen de basis van diverse publicaties en worden landelijk als norm gezien. Dit jaar wordt tevens de administratieve belasting in het primaire proces meegenomen.

In de Benchmark Care worden individuele organisaties anoniem vergeleken met zorgaanbieders met dezelfde zorgproducten (VVT/GHZ/GGZ) en van vergelijkbare omvang. Deelnemers ontvangen een eigen rapportage, waarin inzichtelijk wordt gemaakt waar en ook waarom hun organisatie afwijkt. Dit helpt hen onderbouwd en effectief integraal te sturen op (verbetering van) hun bedrijfsvoering.

Voor meer informatie en aanmelden, zie Benchmark Care.

Benchmark Care