Uitstroom zorgmedewerkers? Sluit de achterdeur!

Gepubliceerd op 1 februari 2019

Het aantal openstaande vacatures binnen zorg & welzijn bereikte vorig jaar het hoogste punt in twintig jaar. Wanneer de sector en organisaties niets extra’s of anders doen dreigt er een tekort van 100.000 à 125.000 medewerkers. Om ook in de toekomst goede zorg en welzijn te kunnen bieden, startte het ministerie van VWS het actieprogramma ‘Werken in de Zorg’. In een whitepaper geeft Berenschot zijn visie op het probleem en mogelijke oplossingsrichtingen.

Het programma ‘Werken in de Zorg’ kent drie actielijnen gericht op meer instroom, beter leren en ontwikkelen en behoud van medewerkers. Berenschot constateert dat er sprake is van een veelvoud aan factoren waarom medewerkers het plezier in het werk verliezen en een deel van hen de sector verlaat. “Werkgevers lijken echter niet te weten hoe ze met dit probleem moeten omgaan en hoe ze deze negatieve spiraal kunnen ombuigen”, zegt Francel Vos, managing consultant bij Berenschot.

Ten aanzien van de onvoorziene uitstroom worden in de whitepaper een aantal oorzaken genoemd, zoals te hoge werkdruk, te veel administratieve taken, te weinig tijd voor professionele ontwikkeling en onvoldoende aandacht en erkenning vanuit leidinggevenden. “Bij het realiseren van een goede bezetting in de zorg ligt de focus nu te veel op het bevorderen van instroom. Als er niet meer aandacht komt voor het sluiten van de achterdeur, lopen de tekorten in de zorg de komende jaren nog verder op”, aldus Vos. In de whitepaper benoemt Berenschot een viertal succesfactoren en verder wordt zorgorganisaties een aantal concrete tips geboden om medewerkers te behouden.

Benieuwd hoe uw organisatie de uitstroom van personeel kan tegengaan? Download hier de whitepaper ‘Uitstroom medewerkers: sluit de achterdeur!’ (pdf, 543 kB).