HR Proffie overgedragen aan NVP

Gepubliceerd op 23 juli 2019

Initiatiefnemer Berenschot draagt dé HR-vakprijs over aan de trouwste partner van de HR Proffie.

Berenschot heeft de HR Proffie overgedragen aan de NVP, hèt netwerk voor HR-professionals. Hiermee is de continuïteit van de 16 jaar bestaande HR-vakprijs gewaarborgd en zijn de belemmeringen voor een verdere doorgroei weggenomen.

De laatste jaren heeft Berenschot zich vol ingezet op het verbreden van de kring van organisaties die bij het event betrokken zijn. Dé HR-vakprijs verdient immers een HR-breed podium. In de praktijk werd het in 'de markt' echter vooral als een Berenschot-prijs gezien. Niet geheel onlogisch aangezien Berenschot in 2004 initiatiefnemer was. De verdere verbreding c.q. doorontwikkeling van de HR Proffie werd belemmerd vanwege de te sterke associatie met Berenschot en de veronderstelde commerciële belangen.

“Aangezien wij veel waarde hechten aan continuering en verdere ontwikkeling van de HR Proffie zijn wij op zoek gegaan naar een andere organisatie die de sturende rol op zich zou kunnen en willen nemen”, aldus Hans van der Spek, binnen Berenschot projectmanager van de afgelopen edities van de HR Proffie. “De NVP, hét netwerk voor HR-professionals, is niet alleen al jarenlang partner van de HR Proffie, maar natuurlijk een logische kandidaat om de regierol voor de jaarlijkse toekenning en uitreiking van de HR Proffie op zich te nemen.”

Graciela van der Stroom, NVP-bestuurslid: “Bij de NVP geloven we in de professionele ontwikkeling van onze leden en van ons vak. En we geloven ook dat dit door ons geïnitieerd moet worden: kennis is niets zonder actuele inzichten, expertise moet gedeeld worden, opinies stimuleren vooruitgang. De HR Proffie sluit daar perfect bij aan, omdat dit platform HR-professionals een fantastische kans biedt om via een breed podium te laten zien wat er binnen organisaties gerealiseerd wordt in het kader van ‘werk’ dat bijdraagt aan organisatiesucces. Daarom zijn wij ook al jaren als partner verbonden aan deze HR-vakprijs en zien wij het als een logische stap om nu het stokje over te nemen van Berenschot. We kijken er enorm naar uit om het initiatief van Berenschot voort te zetten en verder te ontwikkelen. En we zijn blij dat Berenschot als partner bij de HR Proffie betrokken blijft.”

HR Proffie

Over de HR Proffie

De HR Proffie wordt sinds 2004 jaarlijks uitgereikt aan een organisatie die het beste HR-beleid heeft. Het vakgebied laat met deze prijs graag zien dat er innovatieve en inspirerende ontwikkelingen plaatsvinden op het gebied van HR in Nederland. De HR Proffie wordt toegekend aan die organisatie die in de praktijk heeft laten zien hoe HR-strategie en HR-activiteiten goed kunnen inspelen op snel veranderende omstandigheden. Dat kan bijvoorbeeld een doordachte organisatie-aanpassing zijn, een nieuwe slimme wervingstechniek, een succesvol opleidingsprogramma of een geslaagd cultuurveranderingsprogramma. De vakjury is niet zo zeer op zoek naar volledige perfectie maar naar best practices; concrete voorbeelden die het HR-vakgebied kwalitatief verder brengen.

Over de vakjury

De inzendingen voor de HR Proffie worden door een deskundige vakjury, bestaande uit vertegenwoordigers van de wetenschap en uit de praktijk, beoordeeld op een aantal hoofdcriteria. Daarnaast kan de jury op basis van bijzondere omstandigheden accenten leggen bij de eindafweging. In het juryrapport zullen deze uiteraard worden toegelicht. De winnaar mag zich dan ook met recht profileren als de organisatie met het beste trackrecord op het terrein van adaptief personeelsmanagement.