De iOverheid in de iSamenleving: 'it's here to stay'


Wie kijkt naar de groei van data en techniek, naar de verwachtingen van de samenleving die digitaal transformeert én naar de meerwaarde die ook de overheid met datagedreven sturing realiseert, kan maar één ding concluderen: ‘it’s here to stay’. Overheden dienen dus verstandig (verder) in deze ontwikkeling te treden. Onderzoek laat zien dat overheden dat ook proberen te doen. Dat concluderen Roeland Stolk (Berenschot) en Caspar van den Berg (Universiteit Groningen) in een hoofdstuk in 'STAD 2019: technische en sociale innovatie'.

Grootschalige dataverzameling is een definiërend kenmerk van onze tijd. Technieken om de steeds grotere zeeën van data productief te analyseren en in te zetten, zijn breed beschikbaar en betaalbaar. Omdat het maatschappelijke en economische verkeer steeds meer gedreven wordt door datastromen, is het terecht om van een iSamenleving te spreken.

In die iSamenleving ontstaan nieuwe takken van economie, nieuwe vormen van dienstverlening en nieuwe typen netwerken. In de publieke ruimte leiden data bij burgers tot inzicht in, en aanleiding tot, collectieve initiatieven. Digitale platformen zoals WhatsApp en Instagram worden gebruikt voor concrete democratische activiteiten, zoals het gezamenlijk bedenken, ontwikkelen en beheren van voorzieningen in wijken.

In 'De iOverheid in de iSamenleving' definiëren Stolk en van den Berg de ontwikkeling rond data en techniek en positioneren ze de rol van overheden daarbinnen. Ze illustreren dit betoog door in te gaan op het vraagstuk van geautomatiseerde besluitvorming.

Lees verder in het artikel 'De iOverheid in de iSamenleving'.

De auteurs schreven dit hoofdstuk voor de publicatie ‘ STAD 2019: technische en sociale innovatie’, de vijfde editie van de Staat van de Ambtelijke Dienst (STAD) uitgebracht door het CAOP. De volledige publicatie is te downloaden op de website van CAOP.