Katja Verhulst in dienst bij adviesbureau Berenschot

Gepubliceerd op 4 juli 2019

Per 1 september treedt drs. Katja Verhulst in dienst bij Berenschot. Zij gaat zich bezig houden met advisering over de digitale transformatie in de publieke sector. Specifiek zal zij zich hierbij richten op de overheidsprocessen.

Verhulst was sinds april 2016 plaatsvervangend directeur Informatiesamenleving en Overheid bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Zo was ze verantwoordelijk voor de realisatie van de doorbelasting van de Generieke Digitale dienstverlening, het ontwerp van de governance en de samenstelling van de eerste agenda NL DIGIbeter. Tussen 2011 en 2015 heeft ze leidinggegeven aan de directie Bedrijfsvoering en Financiën en de Haagse Inkoopsamenwerking gecreëerd. Eerder was ze onder meer plaatsvervangend en waarnemend directeur Concernondersteuning bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (2007-2010).

“We zijn verheugd en trots dat Katja Verhulst ons bureau komt versterken. We zien hiermee kansen om onze dienstverlening rondom de bestuurlijke en praktische uitdagingen van de digitale transformatie te verbreden,” aldus Roeland Stolk, managing director bij Berenschot. In de afgelopen periode voerde Berenschot al diverse grote projecten op dit thema uit, zoals het ontwikkelen van een blockchainplatform voor het afhandelen van gemeentelijke diensten en de publicatie van het rapport ‘Datagedreven sturing bij gemeenten’ voor de VNG.