Berenschot, KPN en de G4 aan de slag met Handreiking Cybergevolgbestrijding G4

Gepubliceerd op 24 juni 2019

Berenschot en KPN ontwikkelen samen met de vier grote steden de Handreiking Cybergevolgbestrijding voor deze zogeheten G4-gemeenten. De handreiking is daarna ook beschikbaar voor andere gemeenten en overheidsinstellingen. Ook worden tijdens dit omvangrijke project verschillende cyberoefeningen gehouden op zowel tactisch als strategisch niveau. Een uitdagende opdracht op het snijvlak van crisismanagement en cybersecurity.

Het vergroten van de digitale weerbaarheid is een hot item in de publieke sector. Hoewel de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid in het Cybersecuritybeeld Nederland 2019 stelt dat de digitale weerbaarheid achterblijft bij de ontwikkelingen in de sector, besteden steeds meer nationale en lokale overheden aandacht aan cybersecurity en het treffen van de juiste maatregelen. Het besluit van de G4-gemeenten om een Handreiking Cybergevolgbestrijding te ontwikkelen, is daar een goed voorbeeld van. De handreiking is bedoeld om in geval van een cybercrisis of -incident snel en effectief te kunnen handelen.

Het cyberteam van Berenschot adviseert ook andere organisaties over weerbaarheid tegen een (mogelijke) cybercrisis of -incident. Tevens voorzien zij in een cyberscenario op maat om te oefenen met dergelijke situaties. Benieuwd? Neem vrijblijvend contact op met één van onze adviseurs.


Zie ook