Gemeente Barneveld start blockchain-experiment

Gepubliceerd op 7 juni 2019

De gemeente Barneveld investeert € 100.000 om het aanvraagproces van een duurzaamheidslening te vereenvoudigen. Daartoe ontwikkelt de gemeente deze zomer in samenwerking met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVn) een blockchaintoepassing, die het aanvragen een stuk gemakkelijker, minder tijdrovend en zekerder moet maken voor inwoners. Berenschot begeleidt het proces en levert de benodigde expertise op het vlak van blockchain.

Aanleiding voor het project is het feit dat het huidige aanvraagproces veel tijd en moeite vraagt van inwoners: zij moeten veel gegevens aanleveren en weten bij de aanvraag nog niet of ze in aanmerking komen voor de lening. “Daarnaast is het in behandeling nemen van de aanvraag tijdrovend en arbeidsintensief, vanwege handmatige werkzaamheden en dubbele invoer van gegevens bij de gemeente en het SVn”, verklaart wethouder André van de Burgwal, die onder andere ICT en dienstverlening in zijn portefeuille heeft.

Het blockchain-experiment moet de gemeente helderheid verschaffen over de vraag of blockchain het proces van het aanvragen en verstrekken van de duurzaamheidslening kan vergemakkelijken voor de inwoners. “In theorie stelt blockchaintechnologie gemeente, SVn en inwoners in staat samen in één systeem te werken. Inwoners hoeven dan maar één keer gegevens aan te leveren en zien online in één oogopslag of ze aanspraak kunnen maken op de lening. De wachttijd is korter en de communicatie verloopt sneller”, aldus Van de Burgwal.

De gemeente hoopt met dit onderzoek inzicht te krijgen in de geschiktheid van blockchain voor andere processen en de mogelijkheden van datagedreven besluitvorming. Tegelijkertijd wordt er gefocust op het leren en ontwikkelen van de organisatie, zoals de impact van de technologie op inwoners, medewerkers, samenwerkingspartners  en openbaar bestuur. In het najaar volgt een evaluatie en neemt de gemeente een besluit over het vervolg.