Peter van Lieshout treedt toe tot RvC Berenschot

Gepubliceerd op 27 juni 2019

Per 5 juni 2019 is prof. dr. P.A.H. (Peter) van Lieshout (1958) benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen van Berenschot. Hij volgt drs. A.J. (Ab) Pasman op, die per die datum aftredend was vanwege het bereiken van de maximale zittingstermijn van twaalf jaar.

Peter van Lieshout is actief als zelfstandig gevestigd bestuursadviseur en daarnaast als hoogleraar algemeen sociale wetenschappen in deeltijd verbonden aan Universiteit Utrecht. Eerder was hij lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en werkzaam als project-directeur-generaal Sociale Zekerheid en Zorg bij het ministerie van SWZ en als directeur-generaal Gezondheidszorg bij het ministerie van VWS. Daarnaast vervult en vervulde hij een groot aantal bestuurlijke functies bij onder meer de MBO raad, Menzis, Nictiz (expertisecentrum voor ICT in de zorg) en het Nederlands Jeugdinstituut. Verder is Van Lieshout auteur van diverse boeken en artikelen en schreef hij enige tijd columns voor het Financieele Dagblad. Ook is hij lid van diverse redactieraden.

peter-van-lieshout