Strategische veranderingen franchiseformules vereisen transparantie

Gepubliceerd op 21 juni 2019

Om conflicten tussen franchisegever en -nemer gedurende strategische verandering(en) te minimaliseren of te voorkomen, is het zaak dat franchisegevers en -nemers aandacht besteden aan vertrouwen, erkenning, transparantie, ondersteuning en beloning. Ook effectieve communicatie vergroot de kans op een snellere implementatie, wat kan leiden tot een steviger marktpositie. Dat concludeert Valérie van Hoof, consultant bij Berenschot, in een whitepaper over strategische veranderingen bij franchises.

Eind 2018 werd het wetsvoorstel voor de Wet franchise bekendgemaakt. Deze wet moet de positie van franchisenemers beschermen en conflicten tussen franchisegevers en -nemers helpen minimaliseren of voorkomen. Zo wordt onder andere ingezet op versterking van de (informatie)positie van de franchisenemer, met name wanneer de franchisegever wijzigingen doorvoert die een aanzienlijke invloed hebben op de franchiseoutlet(s) van de franchisenemer.

Uit onderzoek van Berenschot onder 171 franchisenemers in de Benelux bleken strategische veranderingen te resulteren in een lagere tevredenheid van franchisenemers. In het algemeen zijn franchisenemers die een strategische verandering moeten implementeren ongeveer 5% minder tevreden dan franchisenemers die hier niet mee geconfronteerd worden. “De tevredenheid van franchisenemers omtrent hun deelname in besluitvormingsprocessen daalt met maar liefst 8% wanneer een franchisegever een strategische verandering doorvoert”, aldus Van Hoof.

Aangezien de tevredenheid van franchisenemers een belangrijk aspect is binnen de relatie tussen franchisegever en -nemer, doet Van Hoof in de whitepaper een aantal aanbevelingen voor een optimale omgang tussen franchisegever en -nemer. “Franchisegevers moeten bij strategische veranderingen niet alleen focussen op het contract en hun machtspositie, maar ook effectief erover communiceren. Dat leidt tot vertrouwen, erkenning, wendbaarheid en minder weerstand tegen verandering bij de franchisenemers.”